Płocka uczelnia wzbogaciła się o nową pracownię [FOTO]

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie pracowni położniczo-ginekologicznej, będącej częścią powstającego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Centrum Symulacji Medycznej.

W uroczystości wziął udział prezydenta Andrzej Nowakowski oraz rektor PWSZ Maciej Słodki. Uruchomienie pracowni położniczo-ginekologicznej jest kolejnym etapem rozwoju Centrum Symulacji Medycznej (CSM) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. To część projektu pt. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”, na realizację którego Uczelnia otrzymała 200  tys. zł z budżetu miasta Płocka.

Projekt wpisuje się w realizację strategii miasta i pozwala na doskonalenie warunków kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych. Dofinansowanie z budżetu miasta zostało przeznaczone na doposażenie Centrum Symulacji Medycznej. Prezydent Płocka podczas uroczystości gratulował rektorowi uczelni – Maciejowi Słodkiemu oraz dziekan Marioli Głowackiej za stworzenie fantastycznych warunków kształcenia dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Fot. UMP.