PKN Orlen S.A to już historia. Teraz będzie tylko… Orlen S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen, które odbyło się w środę, 21 czerwca, zdecydowało m.in. o zmianie nazwy spółki z Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna na Orlen Spółka Akcyjna.

Kilka miesięcy temu zmianę nazwy zapowiedział Daniel Obajtek, prezes koncernu. – Po przejęciu Grupy Lotos i PGNiG, a wcześniej Energi, jesteśmy koncernem mulitenergetycznym, z ambitnymi planami rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, energetyki jądrowej i wodoru. Określenie “naftowy” nie odpowiada już ani zakresowi działalności Orlenu, ani naszym celom biznesowym – tłumaczył w marcu tego roku.

“Skrótem będzie po prostu “ORLEN S.A.”. Czy to oznacza, że największa polska firma będzie nosić nową nazwę od razu po uchwaleniu zmian? Nie jest to tak oczywiste. Uchwała mówi bowiem, że zawarte w niej zapisy wchodzą w życie “z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zmiana nazwy koncernu nie pociągnie za sobą żadnych zmian w zakresie logotypów. Tym samym biało-czerwone logo zawierające stylizowaną głowę orła pozostanie w użyciu.

Źródło: Business Insider Polska

Fot. PKN Orlen.