Pierwsze posiedzenie nowego zarządu powiatu płockiego. Omówiono ważny dokument. Co zawiera? [FOTO]

Raport o Stanie Powiatu Płockiego za rok 2023 był najważniejszym dokumentem omawianym podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Powiatu Płockiego w kadencji, która właśnie się rozpoczęła. Nie zabrakło oczywiście innych tematów takich jak wsparcie finansowe szkół, informacji o budżecie, promocji powiatu czy realizacji kolejnych inwestycji drogowych.

– Dzisiaj ważny dzień – pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Płockiego nowej kadencji – podkreślił starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz w swoim wpisie w mediach społecznościowych. – Wspólnie z wicestarostą Waldemarem Zawadzki, a także członkami Zarządu Powiatu: Ewą Kowalak, Magdaleną Woja i Marcinem Piotrowskim, omawialiśmy bieżące problemy i najistotniejsze sprawy naszego powiatu – kontynuuje gospodarz powiatu płockiego.

Bardzo ważnym punktem posiedzenia nowego zarządu był Raport o Stanie Powiatu Płockiego za 2023 rok. Dokument zawiera opis działań podejmowanych przez powiat, podsumowanie aktualnej sytuacji powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2023 r. W raporcie zamieszczono m.in. informacje o tym, jak Powiat Płocki wykorzystuje szanse rozwojowe, skutecznie pozyskując środki finansowe na realizację przedsięwzięć w różnych obszarach działalności.

Ciekawostki z raportu

• Na koniec 2023 roku powiat płocki liczył 108.070 mieszkańców;
• Największą liczbą mieszkańców może się pochwalić gmina Stara Biała, najmniej osób mieszka w gminie Nowy Duninów;
• Budżet Powiatu Płockiego w 2023 r. wyniósł de facto ponad 190 mln zł, z czego na same inwestycje (wydatki majątkowe) przeznaczono ponad 40 mln zł;
• W 2023 roku Rada Powiatu w Płocku odbyła 10 sesji, a Radni zgłosili ogółem 42 interpelacje, 10 zapytań, 3 wnioski oraz 2 postulaty;
• Długość przebudowanych i wyremontowanych dróg zakończonych w 2023 roku to 23,888 km;
• Długość wybudowanych i wyremontowanych chodników oraz ścieżek rowerowych zakończonych w 2023 roku to 1,566 km;
• W ubiegłym roku rozpoczęto przygotowania do realizacji największej inwestycji w historii powiatu płockiego, czyli rozbudowy ciągu dróg powiatowych Goślice – Leszczyn – Smolino – Sędek – Przeciszewo i Opatówiec – Zagroba. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 20 km dróg, wartość inwestycji to ponad 72 mln zł.

Pierwsze posiedzenia Zarządu Powiatu Płockiego w kadencji 2024 – 2029 odbyło się 14 maja. Uczestniczyli w nim: starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, wicestarosta Waldemar Zawadzki, członkowie: Ewa Kowalak, Magdalena Woja i Marcin Piotrowski, przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Zawadka, skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska oraz dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Płocku Monika Mytnik-Talpa.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku.