Pamiętacie, to było 26 lat temu

W tym roku na piątek, 27 maja, przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to święto obchodzone na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Ostatnia reforma administracyjna sprawiła, że od 1 stycznia 1999 roku mamy trzy niezależne od siebie rodzaje samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że na terenie Mazowsza funkcjonuje ponad trzysta jednostek samorządu terytorialnego: 314 gmin, 42 powiaty, z czego 5 to miasta na prawach powiatu oraz samorząd województwa mazowieckiego. – To święto zarówno wspólnot lokalnych, które od 1990 roku mogą mieć większy wpływ na to, co dzieje się wokół nich. To również ważny dzień dla samych samorządowców, którzy na co dzień podejmują mnóstwo wyzwań, by dbać o swoje „małe ojczyzny” – mówi marszałek Adam Struzik.

Przed nami kolejny dzień samorządowca. To swoiste święto wszystkich lokalnych i regionalnych wspólnot. Warto sobie uświadomić, że ostatnie 26 lat to wielki wkład samorządów w pozytywne zmiany w całej Polsce. To bardzo liczne inwestycje, modernizacje, to ogólnie zmiana wizerunku naszej ojczyzny i sposobu gospodarowania. Pieniądze na poziomie samorządowym wydaje się dużo bardziej racjonalnie, dużo bardziej efektywnie i jest to olbrzymia zasługa radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich ale również samorządów pomocniczych tj. sołtysów czy rad osiedli. – My jesteśmy bliżej ludzi, bliżej ludzkich spraw i dlatego potrafimy bardziej roztropnie, rozsądnie i efektywniej rozwiązywać problemy, tworzyć programy i je z całą konsekwencją realizować – podkreśla marszałek województwa, składając z okazji tego szczególnego święta wszystkim samorządowcom życzenia dalszych sukcesów w ich pracy.

Ostatnie badania CBOS pokazują, że praca samorządowców jest lepiej oceniana niż praca posłów i senatorów. Pozytywną oceną samorządowcom wystawiło 72 proc. badanych, podczas gdy pozytywne opinie na temat funkcjonowania Sejmu wyraża jedynie 27 proc. Polaków, a na temat działalności Senatu – 28 proc. Zaufanie, jakim zostali obdarzeni samorządowcy, jest najwyższe od czasów reformy administracyjnej.

Decentralizacja władzy, jaka się dokonała najpierw po 1989 roku, a następnie w efekcie reformy z 1998 roku, dała możliwość lepszego rozwoju miast, gmin, województw, a przez to całego kraju. W samorządzie ważniejsze niż polityka jest skupianie się na rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie lokalnych inicjatyw i inwestowanie w rozwój swojego terenu.

Warto dodać, że od początku funkcjonowania samorządu województwa mazowieckiego udało się ze środków województwa i funduszy unijnych np. wyremontować 4 tys. km dróg, w tym 1800 km wojewódzkich i 2200 km powiatowych i gminnych, zbudować lub wyremontować 35 mostów, a także wybudować drugie lotnisko dla Mazowsza czyli Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Zakupiono również ponad 80 nowych pociągów i całkowicie zmodernizowano tabor Kolei Mazowieckich. Powstało ponad 1300 km sieci wodociągowej i 1500 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano lub wybudowano blisko 1900 obiektów sportowych, ponad 920 szkół, 139 przedszkoli oraz 227 placów zabaw. Zmodernizowano 192 placówki medyczne, 80 instytucji kultury i obiektów dziedzictwa kulturowego. A 366 zabytków zamieniło się w prawdziwe perełki turystyczne, zrewitalizowano 38 miast i 46 miejskich parków i skwerów.  Czas istnienia samorządów, to także czas dużych zmian na wsi czyli 587 wyremontowanych i wyposażonych świetlic wiejskich i domów kultury oraz 268 odnowionych centrów wsi.

Oczywiście to zaledwie mała część inwestycji, bo w każdej gminie, powiecie czy mieście kolejne inwestycje z dnia na dzień realizują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie.

Przypomnijmy. 27 maja 1990 roku wybory przeprowadzono do 2.383 rad gmin w tym: 1.547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tysięcy mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 gmin i miast oraz 7 rad dzielnic. Liczba mandatów wynosiła ponad 52 tysiące, a kandydowało aż 147.389 osób, spośród których wybrano 51.987 radnych do rad gmin. Do kampanii wyborczej stanęło około 2 tysięcy partii, organizacji oraz ugrupowań politycznych. Frekwencja wyborcza wyniosła 42 proc.

 

 

Fot. Kraków, 27.05.1990, wybory samorządowe. Komisja Rady Europy nadzorująca przebieg wyborów lokalnych w województwie krakowskim. /Grzegorz Kozakiewicz /Agencja FORUM/ źródło: www.nowahistoria.interia.pl.