Orlen tłumaczy stężenie benzenu! I co dalej…

Tak podwyższone stężenie benzenu nie wystąpiło w ciągu pierwszych 265 dni tego roku, a wysoki odczyt nastąpił raz (266 dnia tego roku) i nie powtórzył się od 22 września do 27 września – informuje biuro prasowe PKN Orlen

Dalej w wiadomości z płockiego kombinatu dowiadujemy się, że – Potwierdzają to wyniki pomiarów emisji tego związku ze stacji monitoringowej w Gimnazjum nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi włączonej do państwowego systemu monitoringu jakości powietrza. Średnioroczne stężenie benzenu za ostatnie 12 miesięcy wyniosło 1,25 mikrograma/m3, przy obowiązującej normie rocznej wynoszącej 5 mikrogramów/m3.

– Wydarzenie z 21 na 22 września miało wprawdzie charakter jednorazowy, ale w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku prowadzone są obecnie poszerzone analizy wszelkich procesów technologicznych pod kątem zminimalizowania uciążliwości dla otoczenia. Do badań włączeni zostaną również eksperci zewnętrzni, także z zagranicznych jednostek analitycznych – tłumaczą pracownicy spółki.

„PKN Orlen niezwykle poważnie traktuje swoje relacje z mieszkańcami i własne oddziaływanie na środowisko. Dlatego w związku z odczytami imisji w nocy z 21 na 22 września firma uruchomiła proces pogłębionego badania przebiegu pierwszej fazy remontu instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w celu sprecyzowania przyczyn zaistniałej sytuacji i wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia takiego incydentu w przyszłości” – napisali pracownicy biura prasowego.

 

Źródło: Biuro Prasowe PKN Orlen

Fot. Jan Drzewiecki.