Nowe nawierzchnie dróg i ścieżka rowerowa

Zgodnie z przyjętymi założeniami nie później niż do 31 października 2016 roku potrwają właśnie rozpoczęte prace drogowe, dzięki którym kilka fragmentach najbardziej wyeksploatowanych ulic zyska nowe nawierzchnie jezdni. Dodatkowo, w związku z tą inwestycją powstanie także droga rowerowa w Al. Kobylińskiego.

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstaną na odcinkach jezdni ulic:

1. Piłsudskiego – zjazd w Spółdzielczą. W tym miejscu zakres robót obejmuje między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej o powierzchni 725 m2, ułożenie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej, ułożenie siatki szklano-węglowej na całej powierzchni jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej AC11S, regulację pionową włazów kanałowych z wymianą na włazy bezkołnierzowe.

2. Miodowej (przy Politechnice Warszawskiej). Tutaj remont najbardziej wyeksploatowanego odcinka jezdni obejmuje między innymi: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych na powierzchni 620 m2, ułożenie warstwy wyrównawczej na całej powierzchni jezdni, ułożenie siatki szklano-węglowej na całej powierzchni jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S z wykonaniem cieku przykrawężnikowego w warstwie ścieralnej, regulację pionową włazów kanałowych i wpustów ulicznych.

3. Zglenickiego (odcinek nieremontowany), gdzie dojdzie między innymi do: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej, oczyszczenia mechanicznego nawierzchni drogowych, wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC WMS16, ułożenia siatki szklano-węglowej na całej powierzchni jezdni oraz ułożenia warstwy ścieralnej AC11S.

4. Granicznej i Dobrowolskiego. Na drodze przy hospicjum wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni na powierzchni 1.870 m2 zgodnie z zakresem i przedmiarem określonym w dokumentacji remontowej, a co więcej powstaną również chodniki wraz ze zjazdami. Obecnie trwają tam  już roboty w branży brukarskiej.

Ponadto, w ramach tej inwestycji powstanie droga rowerowa w pasie drogowym Al. Kobylińskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego, a oprócz tego przebudowany zostanie istniejący chodnik po północnej stronie jezdni – na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do alei Spacerowej na długości około 239 m.

Prace bitumiczne na wszystkich odcinkach robót zaplanowano w drugiej połowie października. Ich zakończenie wraz ze zgłoszeniem do odbioru zaplanowano z kolei do 31 października 2016 roku. Jednocześnie wykonawca robót ma obowiązek przygotowania czasowej organizacji ruchu. Nie przewiduje się jednak znacznych utrudnień w ruchu na remontowanych ulicach, ponieważ prace bitumiczne będą prowadzone pod ruchem.

Wykonawcą prac jest Firma Remontowo-Budowlana Lipowski s.j. z Płocka, która udzieli 60 miesięcznej gwarancji. Koszt inwestycji, którą prowadzi Miejski Zarząd Dróg, to 664.056,07 zł brutto.

Źródło i fot. UMP