Ogromne wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej z powiatu płockiego. Pomogło Starostwo [FOTO]

55 zestawów komputerowych, 3 rzutniki multimedialne, środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci trafiło w miniony piątek do placówek i rodzin, które sprawują pieczę zastępczą na terenie powiatu płockiego.

– Sprzęt będzie służył dzieciom do nauki w dobie COVID-19. Na ten cel Starostwo pozyskało prawie 200 tys zł z programu POWER – napisała wicestarosta powiatu płockiego Iwona Sierocka w poście na Facebooku.

W piątek, 28 sierpnie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Programem objęte zostały placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny sprawujące pieczę zastępczą.

W imieniu Samorządu Powiatu Płockiego beneficjentom sprzęt przekazała Iwona Sierocka, Piotr Jakubowski – kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Małgorzata Lewandowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz członek Zarządu Powiatu Płockiego, Paweł Jakubowski.

Fot. Starostwo Powiatowe Płock.