Odkryć świat Themersonów

Płocka Galeria Sztuki zaprasza wszystkich studentów i absolwentów wydziałów artystycznych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ulica Themersonów”.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie do Galerii do trzech prac. Należy wykonać pracę w dowolnej technice rysunkowej lub graficznej, w formacie nie większym niż 100 x 70 cm.

Konkurs nawiązuje do organizowanego od 2010 roku Festiwalu Themersonów SkArPa. Płocka Galeria Sztuki zadbała, by jednym z festiwalowych wydarzeń stało się otwarcie wystawy pokonkursowej, prezentującej prace nawiązujące do twórczości tych wybitnych artystów. Regulamin i Karta zgłoszeniowa Konkursu znajdują się na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki www.plockagaleria.pl w zakładce edukacja/konkursy.

Pochodzący z Płocka Stefan i jego żona Franciszka Themeronowie w swojej sztuce poszukiwali nowych form wypowiedzi artystycznej. Franciszka malowała i ilustrowała książki, projektowała scenografie i kostium. Jej mąż tworzył literaturę w trzech językach, zaprojektował stół trickowy, napisał operę. Themersonowie wspólnie zajmowali się fotografią i filmem, realizując kilka filmów eksperymentalnych. Stworzyli oficynę wydawniczą Gaberbocchus Press (1948–1979), założyli Common Room – miejsca spotkań intelektualistów, artystów i naukowców (1957–1959. Należeli do grona najbardziej wszechstronnych twórców awangardowych.