Oburzenie zachowaniem posłanki PiS. W sprawę wmieszano płockiego biskupa

Bardzo źle dzieje się w środowisku ciechanowskiego PiS. Poseł Anna Cicholska z Prawa i Sprawiedliwości znowu “narozrabiała”. Dlaczego “znowu”? W listopadzie 2017 roku w płockim sądzie zapadł wyrok dotyczący posłanki i posła Roberta Kołakowskiego (PiS). O sprawie pisaliśmy w artykule: Wojenka polsko-polska trwa? Posłowie stanęli przeciwko sobie w płockim Sądzie.

Dziś na naszą skrzynkę e-mailową wpłynęło oświadczenie członków Zarządu Okręgowego PiS, w którym czytamy: “My, niżej podpisani członkowie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości wyrażamy głebokie ubolewanie i oburzenie z powodu postępowania poseł Anny Cicholskiej, wobec radnego Rady Miasta Ciechanów – pana Roberta Adamiaka, mającego na celu pozbawienie go możliwości pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Posługiwanie się w życiu publicznym fałszywymi oskarżeniami zawsze zasługuje na najwyższe potępienie. A próba wciągania w swoje intrygi autorytetu Księdza Biskupa i powagi Kościoła jest niegodziwością.

Pragniemy podkreślić, że takie zachowania nie są tolerowane w Prawie i Sprawiedliwości, a utożsamianie naszej partii z tego typu postępkami, przez niektóre media, jest wielkim nadużyciem. Za nieetyczne zachowania odpowiedzialność ponosi osoba, która się ich dopuściła. Dlatego jednocześnie stwierdzamy, że zachowania naruszające normy etyczne i zasady współżycia społecznego są również poważnym złamaniem zasad określonych w statucie Prawa i Sprawiedliwości, którymi są zobowiązani kierować się członkowie partii“. Oświadczenie podpisali Benedykt Pszczółkowski, Włodzimierz Fetliński oraz Robert Kołakowski.

Do e-maila załączono też artykuł o bardzo ciekawym tytule: “Czy poseł Cicholska wciąga Kościół w partyjne rozgrywki?“, który znalazł się w najnowszym wydaniu PULSU Ciechanowa, magazynu opinii ziemi ciechanowskiej, który cytujemy w całości. 

Radny Robert Adamiak decyzją Biskupa Płockiego został zawieszony w pełnieniu posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. W wydanym oświadczeniu decyzję tę łączy z listem skierowanym do Kurii Diecezji Płockiej przez poseł Annę Cicholską (PiS).

Oto treść oświadczenia Roberta Adamiaka: „Informuję, iż na podstawie listu skierowanego do Kurii Płockiej przez poseł Annę Cicholską (PiS), w którym zawarte są kłamliwe zarzuty oczerniające moją osobę, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Libera dla dobra Kościoła Płockiego zdecydował z dniem dzisiejszym o zawieszeniu mnie w pełnieniu posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Dziękuję wszystkim Parafianom i Mieszkańcom Ciechanowa za wspólną modlitwę w okresie 10 lat posługi, a jeśli było coś nie tak to z głębi serca przepraszam. Przez całe moje życie kochałem Boga i Ludzi”.

Robert Adamiak to jeden z najaktywniejszych radnych Rady Miasta Ciechanów. Przewodniczy Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich RM. Mandat zdobył z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W swych działaniach w Radzie Miasta oprócz spraw typowo osiedlowych i ogólnomiejskich skupiał się na wielu inicjatywach o charakterze patriotycznym. O powody decyzji Biskupa Płockiego, a także jaki wpływ na jej podjęcie miała interwencja poseł Anny Cicholskiej oraz jakie zarzuty postawiła ona Robertowi Adamiakowi, zapytaliśmy w Kurii Diecezji Płockiej. W odpowiedzi otrzymanej od rzecznika prasowego wskazano nam dokumenty kościelne mówiące o tym, jakie warunki powinna spełniać osoba pełniąca posługę szafarza. – Należy też podkreślić, że istotą posługi nadzwyczajnego szafarza jest udzielanie Komunii świętej, która jest sakramentem i znakiem najgłębszej jedności całego Kościoła. Zdarza się, że osobie zaangażowanej w pracę dla samorządu lokalnego trudno jest spełnić niektóre z tych bardzo wymagających warunków. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że pan Adamiak został zawieszony w pełnieniu posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, nie jest więc wykluczone, że w przyszłości zostanie do niej przywrócony – napisała dr Elżbieta Grzybowska.

Równocześnie rzeczniczka Kurii zasugerowała nam, by z pozostałymi pytaniami zwrócić się bezpośrednio do poseł Cicholskiej. Tak też zrobiliśmy. 11 kwietnia wysłaliśmy na trzy adresy mailowe poseł Anny Cicholskiej (prywatny, sejmowy i dyrektora biura poselskiego) pytanie: „Czego dotyczyły oskarżenia w stosunku do Pana Roberta Adamiaka skierowane przez Panią Poseł do Biskupa Płockiego?”. Do momentu zamknięcia tego wydania PULSU (16 kwietnia – godz. 15:00) nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Biskup Płocki skierował do Adamiaka list. – Pisze w nim m.in., żeby jego decyzji nie odbierać jako kary, a w przyszłości może ona ulec zmianie – mówi nasz rozmówca z Kurii Diecezjalnej Płockiej.

W obronie Roberta Adamiaka stanęli parafianie, ale także wierni z innych parafii i działacze organizacji katolickich. Trwa akcja zbierania podpisów pod listem do Biskupa Płockiego. Czytamy w nim, m.in.: „… to wspaniały człowiek, cieszący się wielkim uznaniem i szacunkiem w naszej małej ciechanowskiej Ojczyźnie. Dewizą życiową Pana Roberta jest czynienie tego co słuszne, dążenie do tego co prawdziwe i piękne, a wszystkie Jego działania demonstrują tę misję. Żyje życiem, które dąży do świętości. Jest żarliwym patriotą, oddanym bez reszty sprawom Wiary i Ojczyzny. (…) W sercu Pana Roberta jaśnieje Boża miłość do ludzi i w ten sposób niesie nam światło życzliwości i wiary.

Mimo, że te wartości ewangeliczne na targowisku współczesnego świata nie są w cenie, to życie wewnętrzne, duchowe oddanie Bogu, poddanie się Jego woli i władzy ma dla niego największą wartość. O ile jakaś osoba świecka próbuje zaszkodzić Panu Robertowi to możemy to odebrać tylko w kategoriach podłych oszczerstw i siania nieprawdy. Wiemy, że są prowadzone różne formy walki przeciwko Kościołowi, które mają postać zorganizowaną – sprzeczne z wiarą i rozumem – a atak na Pana Roberta Adamiaka jest częścią walki z Kościołem naszej diecezji”.
                                                                                * * *
Robert Adamiak to osoba znana, lubiana i powszechnie szanowana przez mieszkańców naszego miasta. Niestety, jego aktywność, samodzielność w myśleniu i działaniu nie wszystkim odpowiada… Był obiektem licznych ataków ze strony ludzi złej woli, internetowych hejterów, a ostatnimi czasy wielokrotnie ze strony poseł Anny Cicholskiej… Zarówno on sam, jak i jego rodzina bardzo przeżywają tę sytuacją.  Zaraz po upublicznieniu informacji o decyzji Biskupa Płockiego otrzymaliśmy od grupy parafian przesłanie jakie skierowali do Roberta Adamiaka: „Panie Robercie, w tej niewątpliwie smutnej sytuacji, życzmy Panu siły, wytrwałości i bożego błogosławieństwa w dalszej służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, Miastu i Ludziom…”.”

Magazyn w całości można przeczytać w tym miejscu – PULS Ciechanowa.