Nowe trawiaste boisko na stadionie K. Górskiego w Płocku

Rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje nowe trawiaste boisko na stadionie Wisły Płock. Z obiektu będą korzystały dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisły Płock.

 

Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Głównym celem jest utworzenie idealnego miejsca do prowadzenia bezpiecznych i dobrze zorganizowanych zajęć sportowych z dziećmi. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2013 r. W imieniu Gminy-Miasta Płock zadanie realizuje Wydział Inwestycji i Remontów UMP.

Boisko powstanie między trybuną wschodnią stadionu a halą Politechniki w miejscu, gdzie wiele lat temu funkcjonowało ziemne boisko nr 4. Realizacja inwestycji będzie przebiegała w dwóch etapach. Do 15 lipca nastąpi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, a także powstanie harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Etap drugi to już realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska. Planuje się, że ten etap zakończy się do 30 września 2013 r.

Nowo projektowane boisko o nawierzchni trawiastej będzie przystosowane do gry w piłkę nożną przez dzieci. Powstanie boisko z pasem okalającym o wymiarach 53 x 100 m o powierzchni całkowitej 5300m2 o ukształtowaniu kopertowym. Zastosowana trawa będzie spełniać wymogi traw do intensywnego użytkowania.

Boisko będzie wyposażone w instalację nawadniającą i drenaż jodełkowy. Powstanie także instalacja elektryczna pod przyszłe oświetlenie (bez masztów) o natężeniu do 500 lx. Zostaną wykonane łapacze piłek za bramkami o wysokość 6 m i szerokość 30 m z siatki polipropylenowej.

Obiekt będzie wyposażony w dwie bramki o wym. 7,32 x 2,44 m z rur aluminiowych białych z pełnym wyposażeniem tj. odciągami i siatkami, wiaty stadionowe (ławki rezerwowych) – 2 sztuki na 13 zawodników i l sztuka dla sędziego technicznego z fotelikami plastikowymi kubełkowymi, przytwierdzone na stałe do podłoża oraz chorągiewki narożnikowe plastikowe montowane w tulejach.

W ramach inwestycji zostaną także wyrównane i zagospodarowane tereny zielone wokół boiska. Dojdzie do korekty istniejących skarp oraz zostaną założone specjalne siatki na krety pod trawnik.