Największą nekropolię Piastów już niebawem będziemy podziwiać w pełnej krasie

Już za kilka dni kaplica królewska, która mieści się w katerze płockiej, zostanie otwarta dla zwiedzających. Trwający półtora roku remont największej nekropolii Piastów, jest na ostatniej prostej. Czarny sarkofag opatrzonym insygniami królewskimi z polskim orłem niebawem będzie można oglądać w całej krasie. 

Ksiądz Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej zapowiada, że już od pierwszych dni Adwentu – początek grudnia – wyremontowane wnętrze będzie dostępne dla płocczan i turystów.  

Największa nekropolia Piastów w kraju wymagała gruntownej konserwacji i restauracji. Przygotowany program prac konserwatorskich wskazywał na liczne ubytki polichromii, pęknięcia muru oraz naruszenie stabilności płyty nagrobnej. Remont i konserwacja objęły praktycznie wszystkie elementy wnętrza kaplicy królewskiej. Od ścian i posadzki aż po najmniejsze szczegóły. Remont pozwolił na uzupełnienie pęknięć, usunięto też zasolone i bardzo zawilgocone tynki, odtworzono brakujące kawałki polichromii – doprowadzając je do pierwotnego wyglądu. Wykonano zatem gigantyczną pracę. Od niedzieli, 3 grudnia 2017 roku, będzie można podziwiać witraże, pięknie odnowione posadzki, a przede wszystkim – najciekawszy – sarkofag władców. 

Warto nadmienić, że w kaplicy zamontowano nowoczesną instalację i urządzania do sterowania dźwiękiem, które umożliwią zwiedzającym przybliżenie historii tego szczególnego w naszym kraju miejsca.

Pod koniec lutego 2016 roku została podpisana umowa dotycząca darowizny między Fundację Grupy PERN, a parafią katedralną, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która zrealizowała projekt. Środki zostały przeznaczone na renowację obiektów sakralnych oraz odnowienie fresków wewnątrz kaplicy królewskiej, gdzie są pochowani władcy Polski Władysław Herman, Bolesław Krzywousty oraz 15 innych książąt z dynastii Piastów.

Całość prac wykonanych podczas renowacji kosztował prawie milion złotych. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia PERN S.A., który był głównym sponsorem remontu – przekazał dwie trzecie całej kwoty. Swoją cegiełkę do puli dołożył także Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku, firma Europol oraz płocka parafia katedralna.

Kaplica królewska jest sercem płockiej katedry, która należy do najstarszych zabytków sztuki sakralnej naszej części Mazowsza. Podczas remontu w 1972 roku pod kryptą odnalezione zostały szkielety 17 osób zmarłych w różnym czasie. Po gruntownych badaniach udało się ustalić, że znajdowały się tam kości dwóch władców Polski – Władysława Hermana i Bolesława II Krzywoustego oraz 15 mazowieckich książąt. Trzy lata później w krypcie pod posadzką złożona została drewniana trumna ze szczątkami 15 książąt mazowieckich (była wśród nich litewska księżniczka Gaudemunda – Zofia, żona Bolesława III). Kości Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego spoczęły w Kaplicy Królewskiej w dwóch trumnach z oksydowanego brązu, oznaczonych imionami władców i ozdobionymi emblematami królewskimi.

Fot. Zdjęcie archiwalne katedraplock.pl oraz UMP.