Mnóstwo wspólnych pomysłów. ‘Włodkowic’ i Mazowiecka Chorągiew ZHP będą współpracować

To kolejna inicjatywa, która potwierdza fakt, że Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku podejmuje kroki, aby ze swoją działalnością wychodzić poza mury uczelni. We wtorek, 25 lutego, podpisano w placówce porozumie o współpracy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego.

Strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie rozwijania wzajemnych kontaktów pomiędzy instytucjami. Współpraca między stronami porozumienia będzie realizowana poprzez wymianę doświadczeń oraz realizację projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej, działań profilaktycznych, kulturalnych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Uczelnia wymienia, że w ramach porozumienia o współpracy realizowane będą wspólne programy terapeutyczno – wychowawcze, organizowane będą wspólne przedsięwzięcia naukowe, w tym konferencje i seminaria, realizowane będą zadania z zakresu szkoleń i doradztwa. Bardzo istotnym elementem współpracy będzie również organizacja praktyk studenckich oraz udział studentów w wolontariacie.

Porozumienie z ramienia uczelni podpisał rektor, prof. Zbigniew Kruszewski oraz prorektor ds. studenckich, dr hab. Małgorzata Kamińska. Chorągiew Mazowiecka ZHP reprezentowana była przez Komendanta, hm. Cezarego Supła.

Foto: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku