Mnóstwo sprzętu komputerowego trafi do szkół. Zakupy zrobił samorząd, a projekt dofinansowała UE

Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i przeszło 3 tys. drukarek laserowych trafi niebawem do 236 szkół na Mazowszu. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie z UE. Sprzęt trafi też do 20 szkół z subregionu płockiego.

– Inicjatywa powstała z myślą o uczniach i nauczycielach, którym przyszło zmierzyć się z nauczaniem w dobie COVID-19 – mówi marszałek Adam Struzik. – To nie jest łatwy czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które musiały całkowicie przearanżować swoje dotychczasowe życie i dopasować się do nowej szkolnej rzeczywistości. Nauczanie zdalne nie należy do najłatwiejszych, ale to jedyny obecnie sposób na to, żeby na bieżąco zdobywać i poszerzać wiedzę oraz mieć kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną tłumaczy.

– Mamy jednak świadomość, że nadal nie wszyscy są na taką formę nauki przygotowani. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego.

W sumie do pracowni szkolnych trafi: 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tablety, 3068 drukarek laserowych i 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostawą zajmie się konsorcjum firm: Suntar Sp. z o.o., Meran Point Sp. z o.o. Sp. K. oraz Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. K., z którym samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę. Ponadto w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące ich użytkowania. Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami), którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnieniu im dostępu do Internetu.

– Realizacja tego projektu to ogromne wsparcie dla najmłodszych zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – To szczególnie trudna sytuacja dla tych uczniów, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach, bo nie posiadają komputera, tabletu czy laptopa. Wiemy, że zakup takiego sprzętu jest bardzo kosztowny, a nie wszystkie rodziny mogą sobie pozwolić na tego typu wydatki. Ten projekt to dla wielu dzieci jedyna szansa na uczestnictwo w lekcjach.

W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 mazowieckich samorządów – miejskich, gminnych i powiatowych. Wsparcie otrzyma także 20 placówek edukacyjnych z subregionu płockiego. Do każdej z nich trafi zestaw składający się z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego. W sumie to 940 sztuk sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Które placówki wzbogacą się o nowy sprzęt?

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku
Liceum Ogółnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku
Zespół Szkół Technicznych w Płocku
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Gawareckiego w Małej Wsi
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym
Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu im. Gen. Jose De San Martin
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 R. w Dobrzykowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Źródło: UMWM.
Fot. Pixabay.