Kolejny krok w zapewnieniu wody dla mieszkańców Płocka. Inwestycja za 240 mln zł. Jak będzie wyglądała? [WIZUALIZACJA]

Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej, będąca częścią wieloletniego projektu “Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka” była tematem poniedziałkowej konferencji, która odbyła się w płockim ratuszu. Przebudowa obiektu, modernizowanego ostatnio 30 lat temu, przewidziana jest na lata 2025-2028, a szacunkowy koszt jej realizacji to 240 mln zł.

– Od lat inwestujemy w rozwój infrastruktury wodociągowej i ściekowej. To setki milionów złotych, często „zakopane pod ziemią” – mówił prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. Włodarz miasta podkreślał, że chociaż tych pieniędzy nie widać, to doskonale służą mieszkańcom, zapewniając ciągłe dostawy bardzo dobrej jakości wody, którą w naszym mieście możemy pić z kranu.

– Zwieńczeniem programu kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzania w wodę mieszkańców Płocka będzie budowa nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej – zapowiedział Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich. – Będzie to nowoczesny obiekt, w którym zastosujemy rozwiązania zapewniające elastyczność produkcyjną, możliwość wykorzystania wody wiślanej i studziennej w różnych proporcjach. Będą też efektywne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Od kilku lat samorząd Płocka i Wodociągi Płockie realizują kompleksowy program modernizacji systemu wodnego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”. Jego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Płocka wysokiego standardu życia poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody pitnej w oparciu o nowoczesny system zaopatrzenia w wodę oraz dywersyfikację źródeł pozyskania wody. Program opracowany na lata 2017-2028 polega na modernizacji dwóch strategicznych stacji uzdatniania wody (przy ul. Górnej oraz w Górach) wraz z renowacją wodociągów oraz budową nowych studni głębinowych.

Program modernizacji systemu wodnego. Do tej pory zrobiono…

Stacja Uzdatniana Wody „Góry”

W latach 2020-2021 r. całkowicie przebudowano, powstałą w 1988 roku, stację uzdatniania wody w Górach. Po modernizacji SUW Góry stał się nowoczesnym obiektem spełniającym najwyższe polskie i europejskie standardy, produkując dobrą, bezpieczną wodę dla Płocczan. Inwestycja ta ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, osiedli Gór i Ciechomic. Jej celem było zapewnienie niezawodnych dostaw wody w wymaganej ilości i jakości do stale rosnącej liczby mieszkańców tej części miasta. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja stanowi dodatkowe źródło uzdatnionej wody i wsparcie dla głównej produkcji na stacji przy ul. Górnej. Wartość zadania wyniosła ponad 8 mln zł. Główne źródło finansowania inwestycji stanowiła preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ujęcie Grabówka

W latach 2021-2022 przebudowano główne ujęcie wody wiślanej „Grabówka”, które powstało po prawej stronie Wisły w 1968 r. Z uwagi na stan zużycia, ujęcie wymagało całkowitej modernizacji. Wyremontowane ujęcie wyposażono m.in. w układ monitorujący w sposób ciągły parametry jakościowe ujmowanej wody, a także w system biomonitoringu, który stanowi system wczesnego ostrzegania przed incydentalnym zanieczyszczeniem wody wiślanej. Zadanie pochłonęło ponad 11,4 mln zł, przy udziale środków unijnych na poziomie ok. 7,2 mln zł.

Rurociągi wody surowej

Uprzednio, w 2021 roku metodą bezwykopową przebudowano 2 strategiczne rurociągi transportujące wodę surową z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka”, co zapewnia bezpieczny przesył wody do głównej SUW przy ul. Górnej. Wartość realizacji robót budowlanych wyniosła prawie 8 mln zł, z czego niemal 5 mln zł Wodociągi pozyskały z UE w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.

Nowe studnie głębinowe

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody, opartego na dywersyfikacji źródeł jej poboru, Wodociągi wybudowały trzy nowe ujęcia wód podziemnych. W latach 2020-2023 wybudowano dwie nowe studnie trzeciorzędowo-kredowe: studnię K-6 na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Górna” oraz studnię K-7 w Borowiczkach-Pieńkach, a także studnię czwartorzędową na terenie SUW Góry. Łączna wartość realizacji robót budowlanych wyniosła ponad 2,5 mln zł netto.

Stacja Uzdatniania Wody „Górna”

Po 36 miesiącach prac projektowych, Wodociągi są na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Projektowana inwestycja będzie realizowana przy równoległym funkcjonowaniu istniejącego obiektu, aby zachować ciągłość produkcji i dostaw wody. Przebudowa obiektu, modernizowanego ostatnio 30 lat temu, przewidziana jest na lata 2025-2028.Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na ok. 240 mln zł. Projekt nowej stacji opiera się na budowie instalacji i urządzeń zlokalizowanych w całości w wielofunkcyjnym, nowoczesnym budynku uzdatniania wody.

Źródło: Wodociągi Płockie
Fot. UMP.