Kolejne odcinki dróg w powiecie płockim do gruntownego remontu. Tym razem w Starej Białej i Brudzeniu Dużym

Umowy na wykonanie kolejnych odcinków dróg w powiecie płockim, podpisane. Tym razem prace ruszą w gminie Stara Biała oraz Brudzeń Duży. W poniedziałek, 18 marca, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz podpisał stosowne dokumenty z wykonawcą robót.

Niebawem ruszą prace w gm. Brudzeń Duży na odcinku pomiędzy miejscowościami Suchodół a Karwosieki-Cholewice o długości 1,600 km. W zakres robót wejdą m.in.: wymiana przepustów pod koroną drogi, frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, ścięcie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wartość inwestycji to prawie 2 mln zł. Termin zakończenia to 18 września tego roku.

Z kolei w miejscowości Stara Biała wyremontowany będzie na odcinek drogi o długości 0,300 km. W jego zakres wejdą m.in.: frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych, odnowienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Wartość robót to prawie 300 tys. zł. Inwestycja zostanie ukończona do 18 czerwca 2024.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Płocku.