Kilka oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku przekształcono w kliniczne. Co to oznacza?

Od 1 czerwca 2024 r. kilka oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przekształcono w oddziały kliniczne. Co to oznacza? Główna różnica polega na tym, że na oddziałach nie tylko leczy się pacjentów, ale prowadzone są też zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz badania naukowe.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku od 1 czerwca tego roku pod nazwą “kliniczny” rozpoczęło funkcjonowanie dziesięć oddziałów. Są to: Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy, I Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Oddział Chirurgii Dziecięcej, Kliniczny Oddział Dziecięcy, Kliniczny Oddział Kardiologiczny, Kliniczny Oddział Laryngologiczny, Kliniczny Oddział Neurologiczny, Kliniczny Oddział Reumatologiczny, Kliniczny Oddział Wewnętrzny.

– Proces przekształceń pozostałych oddziałów szpitalnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Akademią Mazowiecką w Płocku, został rozłożony na lata 2025-2027 – czytamy na stronie szpitala.

Umowę o współpracy między uczelnią a szpitalem podpisano 2 października 2023 roku. Określa ona warunki i zasady udostępniania uczelni komórek organizacyjnych szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celu kształcenia studentów na kierunkach lekarskich.

Fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.