Jeszcze więcej pomocy od mariawitów dla potrzebujących. Powstało nowe Centrum Integracji Społecznej [FOTO]

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, który główną siedzibę ma w Płocku, decyzją wojewody mazowieckiego otrzymał status Centrum Integracji Społecznej im. Św. Marii Franciszki Kozłowskiej. – To bardzo dobra wiadomość. Będziemy mogli jeszcze bardziej pomóc naszym podopiecznym – nie ukrywa zadowolenia biskup Kościoła, Marek Karol Maria Babi.

Podstawowym celem CIS jest kompleksowa walka ze zjawiskiem wykluczenia społecznego i zawodowego. Będzie ona realizowana poprzez: warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych, zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, przekwalifikowanie zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, warsztaty i praktyki, kształtowanie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Stowarzyszenie zamierza także prowadzić działalność handlową i usługową w sferze ogólnobudowlanej i ogrodniczo-porządkowej. – Tymczasowo siedziba Centrum Integracji Społecznej im. Św. Marii Franciszki Kozłowskiej znajduje się w kompleksie klasztornym przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości.

– Na bazę lokalową przeznaczone będą dwa budynki należące do Kościoła, znajdujące się przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 w Płocku. Są to: dworek – zakupiony przez św. Marię Franciszkę Kozłowską na potrzeby Zgromadzenia Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania – w którym w 1907 r. była odprawiona pierwsza msza św. w języku polskim, a była to dokładnie Pasterka – wyjaśnia nam Edyta Wróbel, kierownik CIS. – A także sala gimnastyczna, w której wydawany jest Ciepły Posiłek u Mariawitów – dodaje.

Wojewoda Mazowiecki postanowił przyznać Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej status Centrum Integracji Społecznej od dnia 21 października 2020 r. na okres 5 lat oraz wpisać Centrum do Rejestru Centrów Integracji Społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 30.

Czytaj także: Mariawici nieustannie zaskakują. W Płocku powstało Stowarzyszenie Miłosierdzie i Miłość