Idźcie z klasą do ZOO, wygrajcie bilety do kina

 

 

 

Płocki ogród zoologiczny z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi organizuje tradycyjną zabawę w podchody dla uczniów czwartych i piątych klas szkół podstawowych. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto zgłosić się jak najszybciej.

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 25 kwietnia. ZOO w Płocku przygotowuje z tej okazji fantastyczną zabawę dla czwarto- i piątoklasistów. Polega ona na przemierzaniu wyznaczonej przez organizatora trasy, na której w wyznaczonych miejscach umieszczone zostaną podpowiedzi dla uczestniczących w podchodach zespołów. Każdy z nich wyruszał będzie na trasę w ściśle określonych odstępach czasowych. Każdy z zespołów odpowiadał będzie na pytania zadawane przez pracowników ogrodu zoologicznego. Kto zbierze najwięcej punktów za największą liczbę poprawnych odpowiedzi, wygrywa rywalizację. Nagrodą dla zwycięskiej ekipy będą zbiorowe bilety do Novego Kina Przedwiośnie oraz zaproszenia na zajęcia dydaktyczne w ZOO. Dla wszystkich uczestników przewidziane są również dodatkowe atrakcje. Między innymi pokaz zwierząt zmiennocieplnych.
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2009 roku. Wcześniej poszczególne kraje członkowskie ONZ obchodziły go oddzielnie. W Polsce dzień ziemi po raz pierwszy świętowany był w 1990 roku. Z tej okazji organizuje się imprezy, których podstawowym założeniem jest kształtowanie świadomości ekologicznej. Ich organizatorzy zachęcają do ochrony środowiska, życia w harmonii z naturą i zrównoważonego korzystania z zasobów naszej planety.  
Zapisy klas czwartych i piątych szkół podstawowych, które zechcą wziąć udział w tegorocznych podchodach w ZOO, przyjmuje telefonicznie dział dydaktyczny ogrodu zoologicznego pod numerem 24 366 05 17. O udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt to 5 złotych od osoby.