Dzieci potrafią być twórcze

Już po raz siódmy odbyły się w Płocku Międzyszkolne Spotkania Twórcze, które Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku zorganizowała przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. 

Już po raz siódmy odbyły się w Płocku Międzyszkolne Spotkania Twórcze, które Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku zorganizowała przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. 

Hasło tegorocznych zajęć brzmiało „Mamobotem, tatozetą, dziadkolarem, babciopiekiem, siostrostrojem, bratokompem  i zwierzopilem odkrywamy Archipelag Rodziny”. W pierwszej części „Wyzwań na Teraz”, która odbywała się w SP 11, uczestniczyły ekipy z 12 przedszkoli (po troje dzieci) i 11 szkół (po czterech uczniów). Przy pomocy materiałów dostarczonych przez organizatorów uczestnicy zajęć musieli kreatywnie rozwiązać każde z trzech wyzwań.
Zadaniami dla przedszkolaków były: zbudowanie dla Taty wyjątkowego fotela, służącego nie tylko do wypoczynku i czytania gazety, ale także do robienia wielu ciekawych rzeczy; narysowanie Mamobotu czyli nowoczesnego pojazdu dla Mamy oraz zaprojektowanie bajkowej mody dla przedszkolaków.
Pierwszym wyzwaniem dla uczniów szkół podstawowych było przedstawienie, w możliwie najbardziej oryginalny sposób rodziny składającej się z mamy, taty, dziadka, babci oraz dzieci (siostra i brat) i domowego zwierzaka. Każda z postaci, posiadających swoje imię, musiała zostać dokładnie opisana. Należało przedstawić jej zdolności, umiejętności i zainteresowania, Ale również opowiedzieć o jej słabościach.
W drugim wyzwaniu uczestnicy losowali jedną z wysp Archipelagu Rodziny, a następnie musieli wykonać jej makietę, Wyzwaniem numer trzy było przygotowanie kreatywnego pojazdu dla rodziny: Mamobota, Tatozety, Dziadkolara, Babciopieka, Siostrostroja, Bratokompa i Zwierzopila.
– Wszyscy uczestnicy wykazali się niebywała wyobraźnią, a ich kreatywność zaskakiwała nie tylko nauczycieli, ale także zaproszonych gości – nie ukrywa Edyta Dzięgielewska, jedna z organizatorek zajęć.
Drugi dzień Międzyszkolnych Spotkań Twórczych został przeznaczony na warsztaty, które odbywały się w siedzibie MSCDN Wydział w Płocku. Monika Just, nauczycielka, trenerka kreatywności, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego mówiła o „Poszukiwaniu, Kombinowaniu i Przekształcaniu w twórczości. AgnieszkaWerner-Szyrle, kostiumograf, absolwentka ASP w Łodzi poprowadziła „Warsztaty tworzenia z niczego i opowiadania bez użycia słów”.