Decyzja zapadła. Ulica Kazimierza Wielkiego do przebudowy

W minioną środę podpisana została umowa na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy ks. Wyczałkowskiego i Starego Rynku. Prace rozpoczną się w połowie sierpnia. Koszt inwestycji to prawie półtora miliona złotych.

Przebudowa ostatniego fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego będzie kompleksowa i obejmie zarówno infrastrukturę podziemną jak i naziemną. Prace rozpoczną się w połowie sierpnia od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, frezowania nawierzchni asfaltowej i prac rozbiórkowych, potem zostanie wybudowana infrastruktura podziemna i przebudowana ulica wraz z budową zjazdów, chodników.

Jeszcze w sierpniu drogowcy planują sfrezować starą nawierzchnię asfaltową, demontaż starej jezdni z kostki granitowej, demontaż chodników z płyt betonowych, krawężników, obrzeży, zjazdów z trylinki itp. Następnie zostanie wybudowany nowy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami budynków, a także zostanie wyremontowany istniejący kolektor kanalizacji ogólnospławnej z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną. Tym samym także w tej części miasta dojdzie do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Prace w infrastrukturze podziemnej wiążą się także z przebudową wodociągu wraz z przyłączami oraz przebudową sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków.

Po zakończeniu tych robót, drogowcy odtworzą konstrukcję drogi. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, która będzie z kostki granitowej, a także chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Na koniec  zostanie przebudowane oświetlenie uliczne oraz powstanie nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Planowany początek prac to połowa sierpnia. Z uwagi na duży zakres prac związanych z budową infrastruktury podziemnej ulica Kazimierza Wielkiego zostanie zamknięta dla ruchu. Od tego czasu ulica będzie zamknięta, przewidziano jedynie niewielki ruch lokalny dla mieszkańców, zapewniając im dojazd do swoich posesji.

Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową to połowa grudnia 2016 roku. Całkowity koszt wykonania przebudowy to kwota 1.499.370 zł (brutto).

Zamawiającym w imieniu Miasta Płocka jest Miejski Zarząd Dróg, a współfinansującymi przebudowę ulicy są: Wodociągi Płockie i Fortum Power and Heat Polska. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: P.I.B.„WASKOP” Elżbieta Wasek z Płocka i F.R.B.„LIPOWSKI” Sp. jawna z Płocka.

Fot. UMP.