Brakowało personelu i było bardzo ciężko. Przyszły jednak zmiany. DPS Goślice obchodził swój jubileusz [FOTO]

W miejscowości Goślice, w gminie Bielsk, w powiecie płockim, 65 lat temu powstał Dom Pomocy Społecznej. Placówka mieści się w zabytkowym dworku szlacheckim pobudowanym w XVIII wieku. W placówce w sobotę, 2 września, przy okazji 29. edycji Dnia Pieczonego Ziemniaka, świętowano również ten ważny jubileusz.

– Warunki, w jakich rozpoczynano pracę z dziećmi 65 lat temu były bardzo trudne – wspominają w DPS. – Spowodowane były głównie brakiem odpowiednio przygotowanego do tej pracy personelu, a także brakiem doświadczenia w tej dziedzinie. Trudności te jednak z czasem  pokonano. Dziś jest to nowoczesny ośrodek, spełniający swoje zadanie na bardzo wysokim poziomie. 

W kolejnych latach, kolejne zmiany…

W latach 1958-1965 Dom był przeznaczony wyłącznie dla dziewcząt. Jesienią 1965 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Goślicach Domu koedukacyjnego. Zmiana charakteru placówki była powodem do wprowadzenia zmian w organizacji i metodach pracy wychowawczej. Po zakończeniu remontu budynku głównego w 1965 roku, uruchomiono jedną klasę szkolną. A w roku 1966 powstało również przedszkole, do którego uczęszczały dzieci ze wszystkich grup, które nie odpowiadały poziomem intelektualnym poziomowi szkoły. Dom wprowadził również szereg zajęć dla dzieci. W roku 1967 powstała drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku” a w roku 1968 zespół taneczno-muzyczny „Mazowieckie Modraczki”. Mieszkańcy Domu zaczęli wyjeżdżać na obozy harcerskie, występy artystyczne, obozy wypoczynkowo-rekreacyjne.

W strukturze zatrudnienia znaczącą grupę pracowników w dziale opiekuńczo-terapeutycznym stanowiły wówczas siostry zakonne ze zgromadzenia „Pasjonistek”. W życiu Domu ogromną role odegrała dyrektor Halina Mackiewicz, którą powołano na to stanowisko 1 lutego 1983 roku.

Za jej kadencji powstały: 2 budynki mieszkalne tj. „Szkoła Życia” i budynek „Mikołajki”, dokonano generalnych remontów i modernizacji w zakresie przystosowania budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku tej modernizacji zwiększona została liczba miejsc etatowych ze 123 na 150. Dokonano także generalnych remontów i modernizacji budynku „Kuchnia” z pomieszczeniami administracyjnymi i budynku „Pralnia” z pomieszczeniami terapeutycznymi. W zakresie prowadzenia procesu rewalidacyjno-terapeutycznego i opiekuńczego wprowadzono metodę pracy w gruporodzinkach – normalizację życia podopiecznych.

W procesie terapeutycznym zaczęto stosować metody z zakresu arteterapii, muzykoterapii, hipoterapii, hydroterapii. W procesie uspołecznienia naukę życia poza Domem. Opracowano i włączono do programu pracy Domu proces usamodzielnienia jego mieszkańców na miarę ich możliwości. W tym okresie nastąpiły zmiany w relacjach społecznych. Dom stał się otwartą placówką, nawiązały się więzi przyjaźni mieszkańców Domu z mieszkańcami wsi Goślice – czytamy w historii placówki na jej stronie internetowej.

Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Goślicach funkcjonował do 31 grudnia 1998roku, natomiast z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednostką organizacyjna Powiatu Płockiego i otrzymał nazwę Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Wkraczając w XXI wiek…

W styczniu 2000 roku powstała na terenie Domu Szkoła Specjalna przekształcona w 2002 roku w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna, Specjalne Gimnazjum oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W 2016 roku przeprowadzono reorganizację Domu. Od lutego 2017 r. liczba miejsc statutowych Domu została zmniejszona ze 147 na 131. Dom świadczy usługi bytowe, pielęgnacyjne, wspomagające i edukacyjne. W celu usamodzielniania podopiecznych placówka podejmuje różne działania. Od lutego 2017 r. dwunastu mieszkańców Domu uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację Panaceum w Machcinie. Dzieci w wieku szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a realizują je w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach.

1 września 2018 roku Dom obchodził Jubileusz 60-lecia. Podczas uroczystości Dom Pomocy Społecznej w Goślicach został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowym PRO MAZOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, a pracownicy Domu za oddaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych medalem “Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, które w imieniu Kapituły Medalu wręczył ówczesny Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

65-lecie…

W sobotę, 2 września 2023 roku, placówka świętowała 65-lecie. Organizatorzy zapewnili zaproszonym gościom wiele atrakcji m.in. konkursy i gry zespołowe, pokaz iluzji, dmuchane zjeżdżalnie, fotobudkę czy pokaz motocykli. Na stoiskach z jedzeniem można było popróbować pysznych dań z ziemniaka. Były zatem placki ziemniaczane, sałatki, w których królowały ziemniaki, oczywiście frytki i inne przysmaki. Wszyscy goście zostali również ugoszczeni jubileuszowym tortem. 

Nie zabrakło również ciekawych konkursów. Jednym z nich był… “Najbardziej oryginalny strój damski roku 1958”, czyli z roku, w którym Dom powstał. Pierwsze miejsce zajęła mieszkanka DPS w Brwilnie. Warto zaznaczyć, że wśród zaproszonych gości nie zabrakło właśnie innych placówek, które działają na terenie powiatu płockiego. – Co to był za dzień! – brzmi entuzjastyczny wpis Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w mediach społecznościowych. – Dziękujemy za zaproszenie i raz jeszcze gratulujemy pięknego jubileuszu!

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku (Facebook)