Badania szczątków z płockiej katedry. Będziemy wiedzieć, jak wyglądali władcy Polski

Diecezja Płocka oraz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w specjalnym komunikacie informuje, że przy okazji prac konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych w latach 2018 i 2019 w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku pobrane zostały próbki materiału kostnego ze znajdujących się w tym kościele pochówków przedstawicieli dynastii Piastów.

“Decyzję o wyrażeniu zgody na pobranie próbek poprzedziły konsultacje przeprowadzone z grupą ekspertów powołaną specjalnie w tym celu przez księdza biskupa Piotra Liberę. Przewodniczył jej pan prof. Henryk Samsonowicz” – czytamy w komunikacie. Próbki pobrano zarówno z Kaplicy Królewskiej jak i z krypty pod Kaplicą.

Ponadto w piśmie zaznaczono, że pobrane próbki są obecnie poddawane wszechstronnym badaniom (w tym datowaniu oraz analizom DNA) w ramach projektu zatytułowanego „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”, który pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Figlerowicza realizowany jest w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

“Zaplanowane w projekcie badania szczątków kostnych Piastów obejmują także rekonstrukcje twarzy dokonywane na podstawie trójwymiarowych skanów czaszek. Prace powinny zostać zakończone do grudnia 2020 r. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w Płocku” – podano w komunikacie.

Przypomnijmy. Kaplica Królewska w płockiej katedrze odrestaurowano w latach 2016-17. Kaplica jest miejscem pochówku dwóch władców Polski: Władysława I Hermana (1043-1102), Bolesława III Krzywoustego (1086-1138) – za ich panowania miasto to było stolicą naszego kraju. W krypcie bazyliki spoczywają także szczątki 14 książąt mazowieckich oraz księżniczki litewskiej.

Polecamy: Czy będzie rewolucja w płockiej katedrze?

Fot. Katedra Płocka/ Archiwum DP.