Adam Struzik: koalicja KO-PSL proponuje najlepszy budżet w historii Mazowsza

Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze Mazowsza w nadchodzącym 2024 roku przeznaczą ponad 3 mld zł. Ponad 1 mld zł zostanie przekazany na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Niestety, aż 1,2 mld zł Mazowsze musi oddać na „janosikowe”.

Dochody województwa mazowieckiego w 2024 roku osiągną ponad 6,75 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w tym roku. – Budżet na 2024 rok przedstawia się bardzo dobrze – stwierdza Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Na 25-lecie istnienia samorządu województwa koalicja KO-PSL proponuje najlepszy budżet w historii Mazowsza. To budżet prorozwojowy i inwestycyjny. Aż 3 mld zł, czyli o miliard więcej niż w tym roku, przeznaczymy na inwestycje. Po raz kolejny zwiększyliśmy nakłady na programy wsparcia – podkreśla marszałek.

– Co roku okazuje się, że potrzeby przewyższają środki, które przeznaczamy na pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych –  zaznacza Struzik. – Dlatego w przyszłym roku będzie to już ponad 1 mld zł. To inwestycje małe, ale niezmiernie ważne dla lokalnych społeczności. Znacznie poprawiają jakość życia mieszkańców. Wdrażamy również nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Rozstrzygamy kolejne nabory i ogłaszamy następne.

Wydatki na 2024 rok zostały określone na ponad 8,4 mld zł. Ok. 30 proc. tej kwoty, czyli ponad 3 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 1 mld zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym, „janosikowe” pochłonie w 2024 roku ponad 1,25 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 917 mln zł.

Na realizację inwestycji w 2024 roku władze województwa zaplanowały ponad 3 mld zł. Najwięcej, bo przeszło 772 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, 438 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. 202 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 mln zł – w placówkach oświatowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku na Mazowszu zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 24,5 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczenie ponad 2,8 mld zł, na transport – 14,4 mld zł, rozwój regionalny – 1,5 mld zł, ochronę zdrowia – ponad 2 mld zł.

Budżet województwa na 2024 rok radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli 19 grudnia 2023.

Źródło i fot: Samorząd Województwa Mazowieckiego