Około 176 tys. osób z płockiego ZUS otrzyma jednorazową “13”. Komu przysługuje?

image_pdfimage_print

Płocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że jednorazowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. 13 emeryturę wypłaci  ok. 176 tys. osób z terenu północnej części województwa.

– Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. Jego wysokość to 1100 zł brutto, przy czy wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. Inaczej będzie tylko w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób np. wdowa i osierocone dziecko. Przysługuje wtedy jedno świadczenie pieniężne podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych – wyjaśnia Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

13 emerytury trafią do adresatów automatyczne, oznacza to, że nie trzeba składać wniosku w kwestii wypłaty dodatkowego świadczenia. ZUS wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj. – W szczególnej sytuacji są osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Te przysługujące za maj będą wypłacone w czerwcu, więc jednorazowe świadczenia pieniężne towarzyszące tym świadczeniom także zostaną przekazane w czerwcu – tłumaczy rzecznik prasowy ZUS.

Dodaje, że w przypadku zbiegu prawa do świadczeń np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:
– emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe;
– renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych;
– renty szkoleniowej;
– renty socjalnej;
– renty rodzinnej;
– rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
– świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Co bardzo ważne, 13. emeryturę otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 r.