Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Płocka. Trafi teraz do szkół, szpitali… [FOTO]

image_pdfimage_print

Betlejemskie Światło Pokoju po raz 28. wyruszyło w świat. Do Płocka przywiozła je reprezentacja Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Uroczyste przekazanie BŚP odbyło się 15 grudnia w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie podczas mszy świętej, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz.

W ten sposób niesione harcerską sztafetą Światło rozpoczęło swoją wędrówkę po Mazowszu. Podobnie jak w latach ubiegłych, przekazywane z rąk do rąk przez zuchów i harcerzy dotrze do wielu urzędów, instytucji, szkół, szpitali, kościołów oraz wszystkich przyjaciół harcerstwa. Tegorocznej wędrówce Światła towarzyszy hasło „Światło, które łączy”, przypominając że w każdym z nas jest światło, które motywuje nas do czynienia dobra i pomagania innym.

Każdy zuch, harcerz, instruktor poniesie Światło, aby rozproszyć ciemności i połączyć wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. – Niech inni, którym Światło zaniesiemy, w jego blasku zobaczą to co łączy, a nie to co różni lub dzieli – napisał w swoim przesłaniu do mazowieckich harcerzy Komendant Chorągwi hm. Cezary Supeł.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. W ten sposób płomień, z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem niesiony przez harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat. To on jest symbolem jedności, braterstwa i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego kultywuje akcję Betlejemskiego Światła Pokoju razem z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom organizowanym przez Caritas Polska.

Fot. Maciej Wasilewski