Powstaną kolejne mieszkania przy ulicy Sienkiewicza [WIZUALIZACJA]

image_pdfimage_print

W grudniu 2016 roku Gmina Miasto Płock przekazała aktem notarialnym dotychczasową własność gminnych działek i nieruchomości obejmujących część starego miasta – od ul. Sienkiewicza 40 do Sienkiewicza 48. To początek historii, a potem…

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 5 grudnia 2017 roku uzyskało decyzję o warunkach zabudowy na I etap prac, obejmujący zabudowę frontową na odcinku ulicy Sienkiewicza 40-42. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji, 9 maja 2018 roku uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę (wcześniej, w porozumieniu z Miastem, dokonując całkowitego przekwaterowania dotychczasowych najemców). Jednocześnie prezydent Andrzej Nowakowski 30 marca 2018 r. złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek o bezzwrotne dofinansowanie tej inwestycji z tzw. „Funduszu Dopłat” w wysokości 45 proc., czyli na kwotę blisko 2.300.000 zł.

BGK komunikatem z 27 czerwca 2018 r. poinformował o przyznaniu miastu Płock wnioskowanego dofinansowania. A 3 lipca MTBS zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty. Inwestycję wykona firma WIXBUD S. A. Mirosław 22a ze Słupna za kwotę: 4.790.537,11 zł brutto, z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 11 lipca 2019 r.

Firma wyłoniona w przetargu wykona remont, modernizację, budowę i przebudowę pierzei (frontowej) przy ulicy Sienkiewicza 40-42. Powstanie tam 15 lokali mieszkalnych, w starej zabudowie było ich 13. 

Polecamy: Rusza rewitalizacja kolejnych budynków na płockiej starówce.