Kostrogaj będzie praktycznie nową dzielnicą. Inwestycja ma się ku końcowi [FOTO]

image_pdfimage_print

– Rozwijamy się coraz dynamiczniej pod wieloma względami. Także w sferze biznesowej i przemysłowej. Samorząd powinien ten rozwój wspierać. Inwestujemy więc w infrastrukturę przemysłowego Kostrogaju – tłumaczy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

30 maja 2017 roku Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę trzech ulic: Przemysłowa, Kostrogaj i Wiadukt. Wartość tego kontraktu to ponad 24,5 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza w perspektywie 2014-2020 miasto Płock otrzymało dotację w wysokości 17,3 mln zł.

Trwająca dziś przebudowa jest kompleksowa. Zakłada budowę nowych zjazdów do poszczególnych przedsiębiorców i instytucji, przebudowę i budowę parkingów, budowę dróg rowerowych (miejscami – ze względów technicznych – powstaną ciągi pieszo-rowerowe), a także nowych chodników. Wcześniej zaś wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, przebudowany będzie także wodociąg i kolektory sanitarne. Na koniec natomiast wykonawca ustawi nowe oświetlenie uliczne. Znikną również uciążliwe pozostałości przejazdu kolejowego.

– „Nowy Kostrogaj” – może to być nowy termin w języku płocczan, po zakończeniu tej inwestycji – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Celem tej inwestycji jest powiększenie konkurencyjności Płocka i jego regionu pod kątem jego dostępności komunikacyjnej. – Kostrogaj jest przemysłową częścią miasta, w której znalazło swoje miejsce wielu przedsiębiorców z najróżniejszych branż. Mamy tu firmy wyspecjalizowane w budownictwie, są także hurtownie artykułów przemysłowych, specjalistyczne firmy produkcyjno-usługowe oraz kurierskie – dodaje prezydent Nowakowski.

Przebudowa ulic na przemysłowym Kostrogaju przyniesie również usprawnienia komunikacyjne, które udrożnią ruch i sprawią satysfakcję wielu kierowcom. Jednym z tych pomysłów jest „pogłębienie” przejazdu przez ul. Wiadukt, pod starym wiaduktem kolejowym. Dzięki temu kierowcy pojazdów o dużych gabarytach będą mogli korzystać z tej trasy w większy zakresie niż dotychczas. Drugi to budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Kostrogaj. Zapewni ono płynny wyjazd z jednej, jak i z drugiej ulicy.

Toczące się zaś wokół Kostrogaju inwestycje – przebudowa ul. Bielskiej i budowa skrzyżowania w formie ronda z ul. Kostrogaj oraz budowa obwodnicy z przedłużeniem ul. Przemysłowej – jeszcze bardziej ułatwią komunikację z tym osiedlem i podniosą atrakcyjność tych terenów. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w połowie 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Fot. UMP.