Więcej pieniędzy na sport, istotna uchwała i nowy zakup. Wieści ze Słupna [FOTO]

image_pdfimage_print

Na IX sesji Rady Gminy Słupno radni na wniosek wójta, Marcina Zawadki podjęli niezwykle istotną uchwałę, dotyczącą najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

Zdecydowano o znacznym podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej. Uchwała wejdzie w życie już 1 kwietnia. Kwota ta zostanie podniesiona aż o 50 procent, tj. z 634 zł do 951 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz z 514 zł do 771 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Podniesienie kwoty to efekt wielu spotkań wójta z mieszkańcami gminy, których dochody minimalnie przekraczały kryterium dochodowe, ale i tak nie wystarczały na bieżące potrzeby, np. na żywność, opał, leki, dojazdy do lekarza.

Pieniądze na sport w Słupnie na 2018 rok

Kilka dni temu mieszkańcy gminy Słupno poznali wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie na 2018 rok. Konkurs ofert skierowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Gmina rozdysponowała bardzo wysoką kwotę na ten cel, bo aż 200 tys. zł. Z tej puli 150 tys. otrzyma GKS Delta Słupno, 35 tys. zł – SKF KS Soccer Słupno, 10 tys. zł – Rejonowe Płockie WOPR, a 5 tys. zł – KS Hoopers Słupno. Warto podkreślić, że  kwota, którą w gminie przeznaczono na upowszechnianie kultury, jest wyjątkowo wysoka, w porównaniu z innymi gminami wiejskimi – nie tylko w powiecie ale i na Mazowszu.

Nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych 

Bardzo dobrą wiadomość przekazał mieszkańcom Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno. Otóż, Gmina kupiła na potrzeby osób niepełnosprawnych nowy autobus. – Było to możliwe w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami. Zakup został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy włodarz gminy. – Ford Transit przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, posiada wszelkie niezbędne atesty. Systemy otwierania drzwi i wysuwanych progów umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym – podkreśla Marcin Zawadka. 

Beneficjentem programu jest gmina Słupno, auto zostanie przeznaczone na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i będzie w dyspozycji GOPS. Ford kosztował ok. 175 tys. zł. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 95 tys. 500 zł. Resztę kwoty dołożyła Gmina. 

Fot. Urząd Gminy Słupno.