Liczy się pomysł i kreatywność! Ruszył konkurs grantowy

image_pdfimage_print

Fundusz Grantowy dla Płocka ogłosił kolejne edycje konkursu grantowego. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w środę, 17 sierpnia, zainaugurowała dwie edycje konkursu grantowego. W tegorocznej puli konkursu do rozdania jest 330 tysięcy złotych.

Fundacja po raz ósmy zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Płocka do aplikowania o granty w wysokości do 25 tys. zł. Jednocześnie po raz drugi, zaprasza lokalnych liderów, aktywistów – mieszkańców naszego miasta nigdzie niezrzeszonych (osoby indywidualne i grupy nieformalne), chcących podjąć działania na rzecz swojego otoczenia. Ta grupa może się starać o granty do 5 tys. zł.

Celem ogłoszonego konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych i liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundacja liczy na kreatywność w tym zakresie, czeka na ciekawe projekty ponieważ chce dofinansować działania, które nie są szablonowe. W tym roku jasno określono typy działań tematy (dla organizacji pozarządowych), które według fundacji są istotne, i których uwzględnienie będzie zwiększało szanse na dofinansowanie i są to:
–Partnerstwo w zakresie realizacji projektu;
–Włączanie w życie społeczne (w tym: aktywność obywatelska, integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym, itp.);
–Działania polegające na przeprowadzaniu kampanii społecznych, eventów, happaningów oraz innych wydarzeń skoncentrowanych na promowaniu pozytywnych postaw społecznych i zapobieganiu negatywnym.

– Chcemy zadbać również o jakość składanych wniosków, dlatego zaplanowaliśmy spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Organizacje pozarządowe zapraszamy 24 sierpnia o godzinie 16.00 do Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22, sala nr 5. Osoby indywidualne i grupy nieformalne zapraszamy dzień później czyli 25 sierpnia o tej samej godzinie. Dodatkowo, pracownicy Fundacji będą udzielać informacji telefonicznie, mailowo i osobiście – tłumaczyła podczas ogłaszania konkursu Marzena Kapuścińska, prezes Fundacji.

Wzorem lat ubiegłych konkurs będzie finansowany ze środków Fundatorów Fundacji oraz z darowizny Levi Strauss Foundation. Formularze do pobrania oraz instrukcje można pobrać na na stronie Fundacji

Granty przyznawane będą w ramach: VIII edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych i liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.Wnioski o dofinansowanie składać mogą: organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. W ramach II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się m.in.: z młodzieży w wieku od 15 do 17 lat skupionej w nieformalnych grupach rówieśniczych wywodzących się z płockiej społeczności lokalnej.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to 330.000 zł w tym 300.000 zł na dofinansowanie projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych oraz 30.000 zł na dofinansowanie projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu: 25.000 zł w przypadku projektów organizacji pozarządowych. Wymagany jest także wkład własny w wysokości 20 proc. A w przypadku grup osób indywidualnych i grup nieformalnych jest to kwota 5.000 zł  gdzie wkład własny wynosi 10 proc. Termin składania wniosków mija 20 września 2016 roku. Sposób składania wniosków: osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską – decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji. Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 15 października 2016 roku. Projekty, na które zostaną przyznane granty należy zrealizować od 15 października br. do 31 sierpnia 2017 roku. Dodamy jedynie, że Fundacja w tym roku bardzo zminimalizowała dokumenty potrzebne aby wystartować w konkursie.

Dokumentacja konkursowa (regulamin, kryteria konkursowe, wzory wniosków) dostępna jest na stronie internetowej.

Fot. Lena Rowicka