Na płockiej uczelni będą kształcić się przyszli lekarze. To przełom w historii placówki i Płocka

Ministerialna decyzja jest na pewno przełomową w historii Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Na płockiej uczelni studenci będą mogli kształcić się na kierunku lekarskim. 

Na spotkaniu z dziennikarzami rektor uczelni prof. Maciej Słodki poinformował, że na podstawie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. Minister Nauki i Edukacji wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

– Od wielu lat mówiliśmy o potrzebie uruchomienia tego kierunku. Propozycja budziła wiele emocji i kontrowersji, cieszymy się więc z pozytywnej decyzji – mówił rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Podczas konferencji prof. Maciej Słodki przedstawił również projekt powstającego Collegium Medicum, czyli nowej bazy dydaktycznej na potrzeby kształcenia przyszłej kadry lekarskiej.

– Mamy deficyt, jeśli chodzi o kadrę lekarską. Dlatego zgoda na kierunek lekarski jest wielką chwilą nie tylko dla Płocka, ale również dla całej lokalnej społeczności oraz dla tej części Mazowsza. Mamy w regionie kilka szpitali, które potrzebują zasilenia w dobrą kadrę medyczną – zaznaczył w swojej wypowiedzi marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

– Samorząd województwa udzieli wszelkiego, możliwego wsparcia. Deklaruję również współpracę z uczelnią naszego szpitala wojewódzkiego – zapowiedział Adam Struzik. Dodał również, że samorządy – płocki i mazowiecki – oraz powiatowe, poparły pomysł utworzenia kierunku lekarskiego w Płocku.

– Uruchomienie kierunku lekarskiego to wielka chwila dla uczelni, dla Akademii Mazowieckiej, a także ważny moment w historii Płocka – mówił prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. Włodarz miasta pogratulował i podziękował rektorowi oraz zespołowi. Również zadeklarował wsparcie i pomoc dla uczelni. – Gratuluję i życzę panu rektorowi, aby udało się nawiązać współpracę z innymi płockimi, ważnymi partnerami – dodał.

Studia na kierunku lekarskim będą prowadzone w dyscyplinie wiodącej nauki medyczne na poziomie studiów jednolitych magisterskich, profil studiów ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarna. Przewidywana liczba studentów na jednym roku to 60. Pierwsi studenci rozpoczną naukę w październiku 2023 roku. 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku od 2011 r. prowadzi kształcenie na kierunkach studiów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tj. na kierunkach: pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia – od 2011 r.; studia drugiego stopnia – od 2017 r.); położnictwo (studia pierwszego stopnia – od 2017 r.); kosmetologia (studia pierwszego stopnia – od 2013 r.). Kierunki te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia.

Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego placówka złożyła 28 kwietnia 2022 r.

Fot. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku.