Medale, odznaczenia i awanse. Święto Policji w Płocku [FOTO]

Na placu przed Komendą Miejską Policji w Płocku w miniony piątek, 22 lipca, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Awanse na wyższe stopnie policyjne odebrało blisko 80 funkcjonariuszy. Wśród awansowanych był nadkom. Robert Nolbert zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Podczas uroczystości policjanci i policjantki odznaczeni zostali medalami, a także otrzymali wyróżnienia od władz samorządowych.

Pierwszy z rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu o nadaniu wyższego stopnia policyjnego odebrał nadkom. Robert Nolbert, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, który nadzoruje służbę prewencją. Kolejno blisko 80 funkcjonariuszy odebrało z rąk insp. Mariusza Kryszkowskiego komendanta Miejskiego Policji w Płocku oraz zastępcy Komendanta nadkom. Roberta Nolberta, awanse na wyższe stopnie policyjne.

Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla wszystkich pracowników cywilnych płockiej komendy. Wyróżnienie za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych otrzymała Marta Cholewińska, która dla policji pracuje od blisko 23 lat.

Funkcjonariusze płockiej komendy oraz osoby cywilne, odznaczone zostały Medalem 30–lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenia wręczał mł.insp. Dariusz Brzezicki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu wraz z komisarzem Piotrem Adamkowiczem Przewodniczącym Zarządu Terenowego przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

W dalszej części uroczystości, czterech płockich policjantów za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu płockiego, odznaczonych zostało medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Te szczególne odznaczenia wręczali Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, Iwona Sierocka wicestarosta powiatu płockiego oraz Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. Ponadto policjantki i policjanci w sposób szczególny wyróżnieni zostali nagrodami Prezydenta Miasta Płocka oraz Starosty Płockiego.

Bardzo miłym akcentem uroczystego apelu było wręczenie insp. Mariuszowi Kryszkowskiemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku medalu pamiątkowego „Pro Masovia”. Wyróżnienie nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wręczał Tomasz Kominek dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku oraz Joanna Sokołowska zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do spraw bezpieczeństwa publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w towarzystwie pracowników delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

W uroczystym apelu wziął udział także Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi, który wręczył medale im. Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej – pierwszej Przewodniczącej Rodziny Policyjnej II Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Policji obchodzone jest corocznie 24 lipca. Nawiązuje ono do Ustawy o Policji Państwowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku. W tym roku przypadła 103. rocznica powołania formacji, stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródło i fot: Komenda Miejska Policji w Płocku.