Nowoczesne osiedle powstanie w centrum Płocka. Nie wszystkim radnym pomysł przypadł do gustu. Kto „za”, kto „przeciw”?

Dawniej na tym terenie kwitł przemysł, znajdowały się­ tutaj liczne budynki mieszczące zakłady przetwórstwa drobiowego. Ale z czasem produkcja była ograniczana – mówi Justyna Cymerman, dyrektorka Działu Urbanistyki Greenfields. – Chcemy przywrócić ten kawałek miasta mieszkańcom, kształtując miejską zabudowę. Będzie to miejsce z licznymi pasażami, skwerami, usługami, sprzyjające integracji społecznej wszystkich pokoleń.

Nowe osiedle powstanie w centrum Płocka? Bloki, skwery, pasaże, żłobek, ścieżki rowerowe. Ogromny rozmach w projekcie

O planach na nowe osiedle mieszkaniowe w Płocku pisaliśmy pod koniec marca tego roku. Wówczas w płockim ratuszu był już wniosek o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Przedsięwzięcie było przedmiotem rozmów podczas posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na majowej sesji Rady Miasta Płocka miejscy rajcy wyrazili zgodę na powstanie osiedla.

„Ustala się, na wniosek inwestora: Greenfields Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, lokalizację: inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie maksymalnie 27 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowo-handlowymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 95, obręb 0005 – Kostrogaj Przemysłowy, przy ul. Bielskiej 57 i ul. Przemysłowej (…) – czytamy w uchwale.

Kto był za, a kto przeciwko?

Fot. Wizualizacja (Materiały prasowe)