Nowe osiedle powstanie w centrum Płocka? Bloki, skwery, pasaże, żłobek, ścieżki rowerowe. Ogromny rozmach w projekcie

image_pdfimage_print

Firma Greenfields działająca na zlecenie Cedrob S.A. wnioskuje o budowę bloków mieszkalnych z usługami w parterach, zielonymi skwerami oraz żłobkiem. – Dawniej na tym terenie kwitł przemysł, znajdowały się­ tutaj liczne budynki mieszczące zakłady przetwórstwa drobiowego. Ale z czasem produkcja była ograniczana – mówi Justyna Cymerman, dyrektorka Działu Urbanistyki Greenfields. – Chcemy przywrócić ten kawałek miasta mieszkańcom, kształtując miejską zabudowę. Będzie to miejsce z licznymi pasażami, skwerami, usługami, sprzyjające integracji społecznej wszystkich pokoleń.

Wieloetapowa inwestycja, jak wynika z informacji na stronie propertynews.pl, miałaby objąć budowę około 1000 mieszkań zlokalizowanych w kwartale ulic: Bielska, Tysiąclecia, Przemysłowa oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Koncepcja zakłada powstanie budynków mieszkalnych, które będą liczyły 5 kondygnacji w części od ul. Bielskiej i 9 kondygnacji od strony ul. Przemysłowej.

„Projekt oprócz mieszkań obejmuje powstanie lokali usługowych oraz ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych takich jak: boisko, place zabaw, skwery. Dopełnieniem inwestycji będzie infrastruktura społeczna w postaci żłobka o powierzchni ok. 700 metrów kw. oraz droga publiczna wraz ze ścieżką rowerową pomiędzy ul. Bielską a Przemysłową.” – czytamy na propertynews.pl.

Wewnątrz kompleksu miałaby się znaleźć strefa bez samochodów. W planach jest także publiczna droga ze ścieżkami rowerowymi, o miejskim charakterze, z pełnym wachlarzem podstawowych usług dla mieszkańców. Znajdujące się w parterach powierzchnie usługowe, ze sklepami i kawiarniami będą liczyły łącznie około 2 tys. metrów kw. Projektanci położyli nacisk, co bardzo ważne, na dostosowanie inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zaplanowali dodatkowe windy, pochylnie, wygodne wejścia do budynków oraz specjalne miejsca postojowe. Za opracowanie urbanistyczno-architektoniczne odpowiada Pracowania Architektoniczna Studio 20 z Warszawy.

Pozostała część artykułu pod zdjęciem

– Do Urzędu Miasta Płocka wpłynął stosowny wniosek w ramach Specustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wniosek został już opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Płock, a inwestycja była przedmiotem rozmów podczas posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Teraz o losach wniosku zadecydują miejscy radni – informuje portal Property News.

Informację o pomyśle ogromnej inwestycji potwierdza nam płocki ratusz. – Kompletny wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej wpłynął do UMP dnia 1 marca 2021 r. i został zamieszczony na BIP w dniu 3 marca. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania uwag oraz opiniowania i uzgadniania wniosku z organami właściwymi do przedstawienia opinii lub uzgodnienia. Ostatnie opinie powinny wpłynąć do końca marca – tłumaczy nam Hubert Woźniak, z biura prasowego urzędu miasta.

W ramach procedury opiniowania wniosek został przedłożony Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która omówiła go na posiedzeniu w dniu 18 marca. Opinię Komisji ratusz powinien otrzymać do 25 marca. – Na bieżąco otrzymane uwagi, opinie i uzgodnienia przekazujemy wnioskodawcy – dodaje Woźniak. – Wnioskodawca musi uzyskać pozytywne uzgodnienie wniosku. W tym przypadku uzgadniającym jest jedynie Miejski Zarząd Dróg. Natomiast otrzymane opinie i uwagi wnioskodawca może, lecz nie musi uwzględnić.

Jeżeli wniosek nie uzyska uzgodnienia lub na postawie otrzymanych uwag i opinii wnioskodawca zdecyduje się zmodyfikować wniosek, cała procedura rozpoczyna się od początku – powtórna publikacja kompletnego wniosku na BIP oraz zbieranie uwag opiniowanie i uzgadnianie – wyjaśnia procedury. – W przypadku gdy wniosek zostanie pozytywnie uzgodniony, a wnioskodawca zdecyduje się nie uwzględniać otrzymanych uwag i opinii, a więc nie zmieniać treści wniosku, przygotowujemy projekt uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej – mówi nam Hubert Woźniak.

Otrzymane uwagi, opinie oraz wynik dokonanych uzgodnień zostaną przekazywane Radzie Miasta wraz z projektem uchwały. Rada Miasta Płocka podejmuje uchwałę o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, w terminie 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na stronie BIP. Termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni w uzasadnionych przypadkach.

Źródło: propertynews.pl
Fot. Wizualizacja (Materiały prasowe)