Drastyczny wzrost liczby pogrzebów w diecezji płockiej. Znacznie mniej chrztów, ślubów i innych sakramentów

image_pdfimage_print

Z danych statystycznych opublikowanych przez Diecezję Płocką wynika, że w 2020 roku było o około 2 tysiące więcej pogrzebów niż w roku 2019. Informacje przekazano z 249 parafii diecezji płockiej. Dane zebrano na początku 2021 r., a dotyczą roku 2020.

– W Kościele płockim w 2020 roku sakramentu chrztu św. udzielono 7.534 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 8.997 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2020 r. dotyczył on 4.095, gdy tymczasem rok wcześniej było ich 7.246 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęły 2.533 pary, a w 2019 r. były to 3.502 pary. Znacznie wzrosła liczba pogrzebów: w 2020 r. było ich 11.901, gdy tymczasem w roku 2019 – 9.970 – czytamy w publikacji na stronie diecezji.

Jak wynika z informacji przekazanej na stronie, zmniejszyła się także liczba księży pracujących w diecezji. W 2020 r. było ich 640 (razem z 57 księżmi zakonnymi), w roku 2019 – 653 (z 51 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2020 roku było ich 115, a w roku 2019 – 121. W roku 2020 zmarło aż 19 księży (w 2019 roku – 10).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2020 kształciło się 19 alumnów, a rok wcześniej – 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2020 roku w diecezji pracowało 6 braci zakonnych (2019 – 9 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 182, natomiast rok wcześniej było ich 188.

Dane opracowano na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2020”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Źródło: Diecezja Płocka.
Fot. Pixabay.