Inwestycje za ogromne pieniądze. Wszystko po to, aby woda w płockich kranach była dobra [WIZUALIZACJA] [FOTO]

Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców w wodę było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Górna”. – Od kilku lat „Wodociągi Płockie” przygotowują się do jednej z najważniejszych inwestycji, czyli modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Pierwszym etapem, który już się zaczął, jest modernizacja SUW w Górach. Powstaje tam też nowa studnia głębinowa. Jak zapewnia prezes „Wodociągów Płockich” Andrzej Wiśniewski – budowa obiektu się rozpoczęła. – Teraz przed „Wodociągami” najtrudniejszy, najbardziej czasochłonny, ale i najistotniejszy – etap drugi, czyli modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej – zauważył prezydent Andrzej Nowakowski.

Co bardzo istotne. W rzeczywistości będzie to budowa całkowicie nowej SUW. Spółka ma już koncepcję tego obiektu i wstępną wycenę: 80 mln zł. – Musimy zainwestować w proces uzdatniania wody. Funkcjonująca przy ul. Górnej stacja powstała w 1968 roku. Od tej chwili minęło 50 lat, technologie uzdatniania wody w tym czasie wielokrotnie się zmieniły. Naszą stację modernizowaliśmy ostatni raz w 1994 roku – przypomniał prezydent.

W „Wodociągach Płockich” uważają, że zorganizowanie poboru wody z jednego źródła nie jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Spółka chce mieć możliwość pobierania wody z dwóch niezależnych od siebie źródeł – ze studni głębinowych oraz z Wisły. Aby zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę w latach 2017-2026 „Wodociągi Płockie” modernizują i budują, a także planują nowe inwestycje. Całość prac zakłada pięć etapów:

I. Modernizacja stacji uzdatniania wody „Góry” wraz z budową nowej studni głębinowej
• modernizacja – powstałej w 1988 roku – SUW „Góry” polegać będzie na wykonaniu nowego budynku stacji, w którym zastosowany będzie nowy układ technologiczny uzdatniania wody, oparty o klasyczny dwustopniowy proces filtracji na biologicznych filtrach ciśnieniowych. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu 2021 roku
• budowa studni głębinowej (oprócz dwóch obecnie funkcjonujących)

II. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Górna”
• przebudowa stacji przy ul. Górnej to główny cel programu modernizacyjnego systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta. Jest to wieloetapowa, skomplikowana inwestycja, realizowana od 2017 roku. Pierwszym krokiem była budowa stacji badawczej w celu
wyznaczenia najbardziej efektywnych technologii uzdatniania wody
• następnie przeprowadzone zostały badania technologiczne oraz zmodernizowany układ dezynfekcji wody dla stacji i pompownia wody II stopnia. Opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna i analiza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych
• po opracowaniu dokumentacji i zaprojektowaniu odpowiednich parametrów urządzeń rozpocznie się docelowa przebudowa głównej stacji uzdatniania w Płocku
• przebudowa przewidziana jest na lata 2024-2026

III. Modernizacja ujęcia wody Grabówka wraz z rurociągami wody surowej DN 500, która zapewni bezpieczny i pewny transport wody do stacji uzdatniania wody „Górna” (rozpoczęcie inwestycji – 2021 rok)

IV. Budowa studni głębinowych
K6 – na terenie stacji uzdatniania wody „Górna” (2020-2021)
K7 – Borowiczki – Pieńki (2021-2022)

V. Budowa wodociągu DN 450
Wodociąg powstanie przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku – zapewni bezpieczne i pewne zaopatrzenie w wodę osiedli Podolszyce, Gulczewo, Imielnica, Borowiczki, Parcele (2020-2021)

Trochę historii

1968 – budowa ujęcia wody „Grabówka” oraz SUW „Górna”
1983 – uruchomienie pierwszych ujęć podziemnych w Borowiczkach
1984 – budowa koagulacji zachodniej z osadnikami oraz 4 filtrami pospiesznymi
1989 – budowa chlorowni, dwóch zbiorników wody czystej
1994 – rozbudowa stacji obejmująca zastosowanie technologii ozonowo-węglowej
2000 – modernizacja chlorowni, zastosowanie nowego dezynfektanta ClO2
2002 – modernizacja filtrów pospiesznych
2015 – modernizacja pompowni II st. ze środków UE
2018-2019 – badania laboratoryjne na stacji pilotowej
2019 – modernizacja układu dezynfekcji wody w SUW
2019-2020 – koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy SUW „Górna”
2020 – analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych – podjęcie decyzji
2020-2022 – etap projektowania SUW „Górna”
2020-2022 – modernizacja Ujęcia „Grabówka” wraz rurociągami ze środków UE
2021-2023 – budowa studni trzeciorzędowo-kredowych K6, K7, K8
2023-2026 – przebudowa SUW „Górna”

Fot. UMP.