Będzie łatwiej stracić prawo jazdy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca

Obniżenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h niezależnie od pory dnia, zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h również poza obszarem zabudowanym oraz nowe obowiązki kierowców względem pieszych na przejściach. To trzy zmiany w Kodeksie Drogowym, które mają wejść w życie 1 lipca 2020 roku.

W naszym kraju w obszarze zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h w godzinach 05:00-22:00, 60 km/h w godzinach 23:00-05:00. Projekt zmian zakłada, że w godzinach nocnych też będzie obowiązywało obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Kierujący pojazdem nie będzie mógł przekroczyć dopuszczalnej prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza nim. Obecnie przepis ten dotyczy terenu zabudowanego. Z zapowiadanych zmian w kodeksie drogowym, jasno wynika, że znacznie łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Ponadto kierowca liczyć musi się z mandatem w wysokości 500 zł oraz przyznaniem 10 punktów karnych.

Nowelizacja przepisów zakłada również zmiany dla pieszych. Nie oznacza to, że piesi będą mogli zachowywać się, jak przysłowiowe święte krowy, czyli wchodzić na przejście w każdej chwili bez względu na okoliczności.

W projekcie zmian w prawie drogowym zapisano: Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz  korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy będzie musiał obserwować drogę jeszcze przed wejściem na przejście.

Z kolei kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego. Prowadzący pojazd musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu. Zmianie ulegnie zatem to, że prowadzący pojazdy zostaną zobowiązani do obserwowania nie tylko przejść, ale również ich otoczenia.

Fot. KMP Płock.