WIOŚ: Ustalenia w sprawie uciążliwości odorowych, które w ostatnich dniach wystąpiły na terenie miasta Płocka, są w toku

image_pdfimage_print

Dyskusje o jakości płockiego powietrza w ostatnich dniach toczą się na forach internetowych, w domach, a nawet w sklepach przez telefon. Płock kolejny raz nie okazał się miastem, w którym można poczuć się komfortowo jak w uzdrowisku. Temu wszystkiemu towarzyszyło wyższe niż zwykle stężenie benzenu, które w kulminacyjnym momencie osiągnęło wskazanie 78,9 μg/m3.

PKN Orlen w poniedziałek rozesłał do płockich redakcji informację, komunikat, oświadczenie, jakkolwiek by tego nie nazwać, z pewnością daleko temu było jednak do odpowiedzi na zadawane pytania (w tym dlaczego nie było informacji o planowanych działaniach na terenie Zakładu Produkcyjnego, aby mieszkańcy byli uprzedzeni o ewentualnych uciążliwościach zapachowych). Jednocześnie czytamy:

– PKN Orlen jest firmą transparentną, która prowadzi jawną i otwartą politykę informacyjną na temat wszystkich aspektów swojej działalności.

Czytaj też: Smród i dramat, niepokojące dane ze stacji pomiarowej dotyczące jakości powietrza. W poniedziałek będzie zawiadomienie do prokuratury

Mieszkańcy skarżą się na smród. Orlen odpowiada

Sformułowano jednorodny, dość obszerny przekaz dla mediów, który można sprowadzić do tego co zwykle słyszą płocczanie, iż koncern dokłada wszelkich starań, aby remonty w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku były wykonywane zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami bezpieczeństwa, odbywają się pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników, wszystko jest monitorowane. Innymi słowy: koncern się stara. A że było wyższe stężenie benzenu… Czytamy:

– Szukanie odpowiedzi na pytanie o pochodzenie podwyższonych wartości benzenu w stacji monitorowania przy ulicy Królowej Jadwigi 4 należy do odpowiednich służb środowiskowych, ponieważ przepisy dotyczą wszystkich firm działających w Płocku. Przypominamy, że drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów, wytwórnie mas bitumicznych czy inne firmy produkcyjne z Płocka i okolic mogą być również źródłem emisji benzenu.

Czytaj też: Kontrola interwencyjna WIOŚ w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen. Chodzi o benzen i odory

W tej sprawie na pytania pełniej odpowiada płocka delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która – w uzupełnieniu do udzielonych wcześniej odpowiedzi – twierdzi, iż koncern powiadomił WIOŚ o planie postojów remontowych i technologicznych przewidzianych na 2020 r. w piśmie z 5 lutego 2020 r. Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen miał zapewnić, że procesy prowadzone są pod stałym nadzorem wykwalifikowane kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa, natomiast prace remontowe, które są konieczne i wymagane przez Urząd Dozoru Technologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego, są prowadzone w oparciu o procedury i standardy bezpieczeństwa.

– Nie wykluczył jednak, że panujące niesprzyjające warunki meteorologiczne i prowadzone w tym czasie operacje na instalacjach mogą mieć wpływ na okresową koncentrację w niektórych obszarach, wyczuwalnych, niepożądanych zapachów, charakterystycznych dla przemysłu naftowego, dając uczucie dyskomfortu – odpisała nam szefowa płockiej delegatury WIOŚ, Katarzyna Jasińska.

W sobotę i w niedzielę, 30 i 31 maja, zgodnie z dobową informacją meteorologiczną, był wiatr północny, północno-zachodni i północno-wschodni. trwa ustalanie przyczyn podniesionego poziomu benzenu. – Ze względu na charakter zapachu oraz kierunki wiatru, jakie dominowały w/w okresie, jedną z hipotez jest, że przyczyną uciążliwości oraz podniesionego poziomu benzenu mogą być postoje remontowe oraz uruchomienia instalacji w PKN Orlen Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Już wczoraj informowaliśmy o kontroli interwencyjnej na terenie Zakładu należącego do koncernu. W poniedziałek, 1 czerwca WIOŚ wystosował pismo do Zakładu o wyjaśnienie okoliczności prowadzonych prac remontowych. Jak dotąd nie ma odpowiedzi. – Inspektorzy WIOŚ 1 czerwca 2020 r. rozpoczęli kontrolę interwencyjną na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen przy ul. Chemików 7 oraz doręczono żądanie przedstawienia dokumentacji dotyczącej pracy całego zakładu za okres ostatnich dni – powiadomiła kierowniczka lokalnej delegatury WIOŚ. – Dokonano również oględzin terenu aktualnie remontowanej instalacji będącej w fazie po opróżnieniu wnętrz aparatów i urządzeń, i oczyszczeniu. W obrębie remontowanej instalacji nie stwierdzono znaczącej uciążliwości zapachowej. Ustalenia w sprawie uciążliwości odorowych, które w ostatnich dniach wystąpiły na terenie miasta Płocka, są w toku.

Dodajmy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek benzen znów osiągnął wyższe wartości – o godz. 1.00 – 7,8 μg/m3, godz. 2.00 – 19,9 μg/m3, z kolei we worek o godz. 6.00 było 6,4 μg/m3.

Indeks Jakości Powietrza – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń tych zanieczyszczeń (tylko ze stanowisk automatycznych).
Bardzo zły (>51) – Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
Zły – Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Dostateczny – Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Umiarkowany – Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Dobry – Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Bardzo dobry – Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Fot. PKN Orlen