Nowe dyspozycje dla szpitali w związku z koronawirusem

Zgodnie  z poleceniem wojewody na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych należy wydzielić strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób mających objawy infekcji.

Polecenie wojewody mazowieckiego dotyczy szpitali samorządowych i szpitali państwowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

– Zmiany mają umożliwić bezpieczną segregację pacjentów i odseparowanie osób chorych na COVID-19.  Ponadto szpitale niezakaźne mają obowiązek wdrożenia algorytmu postępowania (triaż) opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Polecenie wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna być związana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – Wyznaczenie min. dwóch stref: dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy – np. w postaci namiotów – zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi / izbami przyjęć.

Ponadto zgodnie z poleceniem należy regularnie badać temperaturę ciała pracownikom szpitala.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Fot. MUW