Sala koncertowa w Płocku? Ogłoszono konkurs na koncepcję

Gmina-Miasto Płock oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie studialno-realizacyjnym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji i dwuetapowym. W etapie pierwszym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator z kolei dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięciu najlepszych opracowań studialnych, uczestnicy konkursu, których opracowania studialne mogą być wybrane, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych, czyli II etapu konkursu.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

W pierwszym etapie konkursu uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

Szczegóły konkursu dostępne są w tym miejscu.

Źródło: www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl
Fot. www.filharmoniagorzowska.pl