Rozszczelniony rurociąg pod Wisłą skutecznie zabezpieczony

image_pdfimage_print

Sytuacja na Wiśle w rejonie Płocka związana z wyciekiem oleju napędowego do rzeki Wisły z rezerwowego rurociągu przesyłowego PERN-u jest opanowana. Płocka delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdza, że próbki wody pobrane z samej rzeki świadczą o skuteczności działań ograniczających przedostawanie się oleju napędowego do Wisły.

W piątek 15 czerwca w sali sejmowej Urzędu Miasta Płocka odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Zespół otrzymał raporty od służb i przedstawicieli PERN na temat już zrealizowanych działań, a także zaplanowanych czynności w związku z wyciekiem oleju.

Najważniejszą informacją jest, że uszkodzony rurociąg został całkowicie opróżniony z oleju napędowego. Obecnie jest wypełniony wodą, a tzw. „cienki film”, który pojawia się na powierzchni lustra wody to resztki produktu, które uwalniają są z dna Wisły. Służby na bieżącą monitorują miejsce wycieku z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu ZSP i PSP: zapór stałych, skimerów, separatorów, zapór sorpcyjnych. 

Według WIOŚ, próbki pobrane w odległości 100 m poniżej miejsca rozszczelnienia rurociągu PERN (w górę rzeki) oraz pobrane w odległości 200 m za zaporami sorpcyjnymi (w dół rzeki) wskazują, że poziom zawartości węglowodorów ropopochodnych mieści się w dopuszczalnej normie. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń zwartości węglowodorów ropopochodnych występuje wyłącznie w miejscu rozszczelnienia rurociągu. Przekroczenie dopuszczalnych norm występowało tylko w jednej z pobranych próbek – czyli w miejscu wypływu produktu na powierzchnię. W sumie do analizy pobrano kilkadziesiąt próbek dna rzeki. Dodatkowo woda w rzece jest codziennie monitorowana i co trzy dni badana laboratoryjnie. Badane są również oba brzegi Wisły na odcinku kilkuset metrów poniżej miejsca zdarzenia.

O sposobie oczyszczania gruntu z dna rzeki w miejscu zdarzenia zdecyduje specjalna komisja, w skład której oprócz przedstawicieli PERN, wejdą również eksperci z dziedziny ekologii oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.

Info: Urząd Miasta Płocka.
Fot. Zdjęcia poglądowe – PERN.