Wygrali staż w Orlenie
Inż. Elżbieta Świetlik i inż. Maciej Markowski studiujący technologię chemiczną na wydziale budownictwa, mechaniki i petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku znaleźli się w...