Wygrali staż w Orlenie

Inż. Elżbieta Świetlik i inż. Maciej Markowski studiujący technologię chemiczną na wydziale budownictwa, mechaniki i petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu stażowego Ministerstwa Skarbu Państwa. Czeka ich, dzięki temu, sześciomiesięczny staż w Polskim Koncernie Naftowym Orlen.

W pilotażowej edycji konkursu „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”, który zorganizowany został przez ministerstwo skarbu państwa, wzięło udział ponad 1,5 tysiąca absolwentów polskich szkół wyższych, którzy po złożeniu egzaminu końcowego uzyskali zawodowy tytuł magistra, inżyniera lub magistra inżyniera.

Wśród 145 osób, które mogą liczyć na odbycie stażu w największych spółkach Skarbu Państwa, tylko 28 wykazało się wyjątkową wiedzą, dzięki której liczyć może na staż półroczny. Pozostali odbywać będą staże trzymiesięczne.

Zarówno Elżbieta Świetlik, jak i Maciej Markowski to absolwenci inżynierskich studiów na technologii chemicznej płockiej filii Politechniki Warszawskie. Obydwoje po uzyskaniu tytułu inżyniera podjęli naukę na studiach magisterskich. Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu odbyło się w kancelarii prezesa rady ministrów. Premier Ewa Kopacz, wręczając okolicznościowe dyplomy, dziękowała wszystkim laureatom za ciężką pracę na studiach, gratulując im wybitnej wiedzy oraz zapału.