Zmiana w odgrywaniu płockiego hejnału z ratuszowej wieży. Co i dlaczego będzie inne?

Początek roku przyniesie zmianę w formule odgrywania płockiego hejnału. Trębacz pojawi się na wieży ratusza i wykona hejnał “na żywo” o 12:00. Natomiast o 18:00 usłyszymy nagranie. Będzie tak już od niedzieli, 1 stycznia – poinformował płocki ratusz.

– Zmiany podyktowane są względami organizacyjnymi i finansowymi – wyjaśnia Marta Komorkowska, z biura prasowego ratusza. – Praca hejnalisty wymaga nadzwyczajnej dyspozycyjności, bo hejnał odgrywany jest dwa razy dziennie każdego dnia w roku, czyli też w dni wolne i święta. Brak jest trębaczy z odpowiednimi umiejętnościami gotowych do podjęcia takiego zobowiązania – tłumaczy.

Komorkowska podkreśla, że “rosnące koszty pracy spowodowały, że musieliśmy zweryfikować dotychczasową praktykę. Dlatego od 1 stycznia 2023 roku płocki hejnał będzie raz dziennie, w południe, odgrywany na żywo przez trębacza. O 18:00 będzie odtwarzany cyfrowo. Nagranie wykonał miejski hejnalista Maciej Gorczyca”.

Trochę historii o płockim hejnale…

Hejnał jest jedną z osobliwości miasta. Wykonywany przez trębacza, z przerwami, od 1937roku. Myśl opracowania hejnału płockiego powstała z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Ziściła się ona dopiero w 1937 r. w wyniku ogłoszenia konkursu. Ogółem na konkurs wpłynęło 5 utworów, w tym 4 były autorstwa ks. Kazimierza A. Starościńskiego (1899-1959), profesora śpiewu w Seminarium Duchownym, piąty – kompozytora Faustyna Piaska.

Jury pod przewodnictwem mec. Kazimierza Mayznera, po wysłuchaniu wszystkich utworów i zasięgnięciu opinii znanej pianistki, Janiny Grabowskiej-Kuczewskiej zadecydowało, że hejnałem płockim będzie melodia skomponowana przez ks. Starościńskiego. Od pierwszego wykonania hejnału minęło wiele lat. Wznowiony po 1945 r., grany był z Wieży Zegarowej, z przerwami przez 30 lat. W 1983 r., w rocznicę Konstytucji 3 Maja, rozległ się znowu, po długiej przerwie. Powrót do tej pięknej tradycji umożliwili uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Płocku, którzy podjęli się skonstruowania systemu elektronicznego, odtwarzającego melodię hejnału. Od tej pory hejnał rozlegał się trzy razy dziennie z Wieży Zegarowej.

Obecnie hejnał odgrywany jest z wieży Ratusza. Tak dzieje się od 1998 r. tj. od uroczystego otwarcia Starego Rynku po przebudowie ratusza i placu. Hejnał odgrywany był na żywo, dwa razy dziennie (o godz. 12 i 18) przez wybranego w drodze konkursu Hejnalistę Miejskiego, który jest ubrany w paradny mundur strażników miejskich. Dodatkową atrakcją po odegraniu hejnału o godz. 12 jest prezentacja sceny pasowania Bolesława III Krzywoustego na rycerza przez jego ojca – Władysława Hermana. Scena ta z udziałem 15-letniego wówczas Bolka faktycznie miała miejsce w Płocku, na dziedzińcu zamku książęcego, w 1100 r. Obaj książęta – władcy Polski, pochowani są w katedrze płockiej.

Fot. UMP.