Zła jakość powietrza. Apel z płockiego Ratusza!

Na stacjach pomiarowych zanieczyszczeń powietrza w Płocku, odczyty wskazują na duże stężenia pyłów PM2,5 i PM10, które kształtują indeks jakości powietrza między złym a umiarkowanym, w zależności od lokalizacji – informuje płocki ratusz.

– Prosimy o ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Jakość powietrza można sprawdzić na stronach: powietrze.gios.gov.pl lub powietrze.plock.eu./map – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy. Pył PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny.

Pył zawieszony PM10 przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. Odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy.

Źródło: airly.org.
Fot. Pixabay.