Zgasną światła na płockim moście, molo, Starym Rynku i amfiteatrze. Ogólnopolski protest samorządów

Płock przyłącza się do akcji polskich samorządów. We wtorek, 1 grudnia, o godz. 17:00 wyłączone zostanie oświetlenie amfiteatru, molo, mostu im. Legionów Piłsudskiego oraz Starego Rynku.

– Jutro o godz. 17:00 na godzinę wyłączymy oświetlenie mostu im. Legionów Piłsudskiego, amfiteatru, molo i Starego Rynku. Razem z samorządami z całej Polski protestujemy przeciwko ograniczaniu dochodów gmin poprzez zmniejszenie udziału we wpływach z podatków PIT i CIT – wyjaśnia prezydent Andrzej Nowakowski. Włodarz Płocka podkreśla, że te pieniądze należą do mieszkańców i lokalnych wspólnot, służą realizacji ich potrzeb.

– Z nich budujemy drogi, przedszkola i obiekty sportowe, finansujemy programy ochrony zdrowia, edukację, sport oraz kulturę, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziny w trudnej sytuacji – wymienia Andrzej Nowakowski. – W ten symboliczny sposób – wyłączając tylko na chwilę światło – chcemy pokazać, że polskim samorządom może wkrótce zabraknąć na oświetlenie miast.

1 grudnia odbędzie się ogólnopolska akcja protestacyjna dotycząca zapowiedzianego przez polski rząd weta wobec budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz przeciwko rządowej ustawie ograniczające wpływy z podatków PIT i CIT do budżetów miast i gmin. O godzinie 17.00 w wielu polskich miastach na godzinę zostanie wyłączone oświetlenie. Na liście miast znalazły się 42 miasta.

Apel Polski Samorządowej dotyczący proponowanych zmian w budżetach lokalnych społeczności.

Na posiedzeniu, 28 października br., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił najbardziej antysamorządową ustawę w obecnej kadencji, odbierając lokalnym wspólnotom wpływy z PIT-ów i w ten sposób kolejny raz pozbawiając mieszkańców naszych wsi i miast pieniędzy na potrzeby ich lokalnych społeczności. Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie wróci do Sejmu.
Chcemy wierzyć, że decyzja Sejmu była wynikiem błędu, który można jeszcze naprawić, a nie przemyślaną taktyką stopniowego „zagłodzenia” samorządów. Mieszkańcy naszych wsi i miast zostaną w jej wyniku ograbieni z pieniędzy na rozwój wspólnot samorządowych. Wspólnot, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich bieżące potrzeby i bolączki. Dzieje się tak w czasie naszego ogromnego zaangażowania, także finansowego, w walkę z COVID-19. 

Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” na ręce Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego, złożyło projekt ustawy zwiększającej udziały samorządów w podatku PIT z 38,16% do 48,16%, co w kwotach rzeczywistych zaplanowanych na 2020 roku daje kwotę 11 336 421 000,00- zł zwiększenia dochodów gmin w naszym kraju. Należy podkreślić, że chodzi tak naprawdę o wyrównanie wpływów z PIT w stosunku do bieżących obciążeń, czyli o konstytucyjną adekwatność środków do zakresu nałożonych na samorządy zadań. Podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć podniesienia dochodów powiatów i województw.

Oczekujemy zaniechania przez Parlament procesu legislacyjnego nad ustawą z 28 października oraz podjęcia inicjatywy złożonej przez Samorządy dla Polski na ręce marszałka Grodzkiego.

Jeśli ten głos rozpaczy Polski samorządowej nie zostanie potraktowany poważnie, będziemy zmuszeni zaprotestować. Od 1 grudnia zgasną światła i latarnie, najpierw w parkach a potem w całych miastach i gminach. Na razie to protest! jeśli jednak rządzący nie zrezygnują z planów pozbawiania naszych mieszkańców pieniędzy na ich najpilniejsze potrzeby, ponura ciemność może stać się wymuszoną ekonomicznie rzeczywistością. 

Apelujemy do wszystkich Posłów i Senatorów, reprezentujących w Parlamencie nasze lokalne wspólnoty o odrzucenie proponowanych zmian i zajęcie się projektem, który przywraca podmiotowość każdej Mieszkance i Mieszkańcowi polskiej wsi i miasta, który pozwala gospodarować mądrze i rzetelnie środkami pochodzącymi z wynagrodzeń każdej i każdego z nas.

Fot. UMP.