Zatrzymanie instalacji w Orlenie. A potem rozruch

Od wtorku, 31 maja nastąpi tymczasowe, planowane zatrzymanie trzech instalacji w obszarze rafineryjnym płockiego zakładu produkcyjnego.

W związku z tym procesem zarówno podczas zatrzymania jak również rozruchów, które zostały zaplanowane na 14, 21 i 30 czerwca, nad zakładem mogą być widoczne efekty świetlne w postaci zwiększonej aktywności pochodni, szczególnie w porach wieczorowych. Proces zatrzymania instalacji nie powinien mieć wpływu na emisję niezorganizowaną, a tym samym na uciążliwości zapachowe.

W celu minimalizacji ewentualnych uciążliwości proces zatrzymania instalacji będzie prowadzony pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. Przypomnijmy, iż skierowanie węglowodorów do całkowitej utylizacji w procesie wysokiej temperatury jest kontrolowane i objawia się płomieniem widocznym na tzw. pochodniach znajdujących się w instalacjach produkcyjnych.

Przeprowadzenie tego typu działania wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego instalacji jak również osiągnięcia parametrów jakościowych. O pracach remontowych zostały poinformowane służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe.

Info. Biuro Prasowe PKN Orlen.

Fot. Jan Drzewiecki oraz #spapłock.