Z Płocka, przez Sierpc, do Białegostoku. Nowe stanowisko i awans dla inspektora Mariusza Kryszkowskiego

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku powierzono obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji tej jednostki, inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu, który od 2019 r., był komendantem miejskim policji w Płocku.

W poniedziałek, 4 marca, na zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku powołano inspektora Mariusza Kryszkowskiego. Funkcjonariusz trafił tam z Płocka.

Kryszkowski ma ponad 27-letni staż służby w Policji. Rozpoczął 14 listopada 1996 roku na stanowisku kursanta Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Przez pierwsze 8 lat pełnił służbę w pionie prewencyjnym, od maja 2004 roku do marca 2007 zajmował stanowiska wykonawcze w wydziale kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

W naszym mieście kariera zawodowa Kryszkowskiego ewoluowała. Był kierownikiem referatu w wydziale kryminalnym, następnie zastępcą naczelnika sekcji kryminalnej oraz naczelnikiem wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. W 2016 roku objął stanowisko komendanta powiatowego policji w Sierpcu.

W 2019 roku znów wrócił do Płocka, tym razem już na stanowisko komendanta miejskiego. Dziś objął funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Fot. KWP Białystok.