W Małachowiance prace remontowe idą pełną parą

Obecnie na terenie Małachowianki trwają intensywne prace budowlane. Ekipy remontowe wykonują zbrojenie szybu windy w budynku Kolegiaty. Również na terenie kolegium pojezuickiego także trwają już zaawansowane prace budowlane w salach lekcyjnych i piwnicach.

Trwające prace budowlane mają na celu przystosowanie zabytkowych budynków Kolegiaty i kolegium do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
Nie istnieją już dotychczasowe schody w klatce schodowej od ul. Małachowskiego. Pracownicy firmy Ciałbud, która jest wykonawcą remontu Małachowianki przystąpili do wykonania szybu windy dla osób niepełnosprawnych. W tym celu najpierw została zburzona znaczna część klatki schodowej oraz schodów w Kolegiacie Św. Michała, a obecnie trwają prace zbrojeniowe. Po zakończeniu zbrojenia rozpocznie się betonowanie w tej części budynku. Powstanie nowy ciąg komunikacyjny wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.
 
Małachowianka jest działającą szkołą, dlatego Kolegiata będzie wyposażona także w nowe, oddzielne wejścia dla zwiedzających. Korzystanie z nich  nie będzie kolidowało z zajęciami lekcyjnymi. Takie rozwianie umożliwi turystom zwiedzanie zabytków, także odkrytych podczas remontu i muzealnych pomieszczeń szkoły, do których do tej pory dostęp był utrudniony.  Ekipy budowlane zajmują się również poddaszem. Powstają tam obecnie nowe pracownie lekcyjne oraz został właściwie od nowa wykonany dach.
 
Prace budowlane trwają także w XVII-wiecznym skrzydle szkoły. W miejscu, gdzie do tej pory znajdowała się harcówka powstanie nowa, mała aula. Będzie to także miejsce przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy kolegium jezuickiego będzie docelowo funkcjonowała scena teatralna na kilkadziesiąt miejsc na potrzeby szkoły i uczniów Małachowianki. Podczas prac budowlanych w tym skrzydle szkoły zostały odkryte fragmenty najprawdopodobniej barokowych, posadzek. Materiał został przekazany do specjalnej analizy, która potwierdzi lub wykluczy XVII-wieczne pochodzenie odsłoniętych cegieł.

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Całkowity koszt inwestycji wynosi 29 909 768,60 zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 25164 660,55 zł, co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Inwestycja polega na przebudowie, modernizacji i konserwacji zabytkowych  budynków Kolegium i Kolegiaty w celu poprawy ich stanu technicznego, dostosowania ich do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Przebudowa obiektu uwzględnia bardzo wysoki poziom historyczno-architektoniczny obiektu i jednocześnie współczesne wymogi funkcjonowania placówki dydaktycznej. W ramach inwestycji prowadzone są prace budowlane we wszystkich branżach.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i stopień zaawansowania prac, plac budowy pozostaje całkowicie zamknięty dla osób postronnych.
 
Informacja prasowa UM w Płocku