Uwaga! Od wtorku zmiany w ruchu na starówce

Już w najbliższy wtorek, 12 lipca, w rejonie płockiej starówki zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Będzie sporo zmian. W związku z tym kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwrócić uwagę na nowe znaki drogowe i nie jeździć na pamięć.

W nocy z 11 na 12 lipca w obrębie ulic: Kwiatka – Jerozolimska – Kazimierza Wielkiego – Okrzei dojdzie do stałej zmiany organizacji ruchu. Na ulicach: Jerozolimska, Synagogalna, Staromiejska, Pl. 13 Straconych, Zduńska, Bielska (odcinek od Kwiatka do Starego Rynku), Grodzka, Stary Rynek, Kwiatka i Okrzei, zajdą zmiany związane ze sposobem poruszania się oraz parkowania pojazdów.

Od wtorkowego poranka kilka ulic, które dotychczas były dwukierunkowe, stanie się jednokierunkowymi. Po tych zmianach skrzyżowania w rejonie starówki staną się skrzyżowaniami dróg równorzędnych. W efekcie tego zmienią się zasady dotyczące pierwszeństwa i poruszania się, które obowiązywały od wielu lat. Wprowadzone zostaną także strefy zamieszkania.

Starówka (3)Również same znaki zmienią swój rozmiar i zastąpią je znaki w wersji mini, które stosuje się w miastach, głównie w ścisłym centrum. Decyzja o wymianie znaków na mniejsze podyktowana jest między innymi względami estetycznymi, ale także bezpieczeństwem. Na obszarze ciasnej zabudowy znaki drogowe często po prostu się nawzajem zasłaniały.

Nowa organizacja ruchu przewiduje – od wtorku 12 lipca – następujące rozwiązania komunikacyjne:

Starówka (5)Bielska – odcinek od skrzyżowania z ul. Kwiatka do ul. Synagogalnej pozostanie ulicą dwukierunkową. Z kolei odcinek od skrzyżowania z ul. Synagogalną w kierunku ratusza będzie jednokierunkowy! Będzie można jeździć więc tylko w kierunku Starego Rynku. Wzdłuż ul. Bielskiej wyznaczono miejsca do parkowania, na których już teraz można pozostawiać pojazdy zgodnie z nowymi zasadami parkowania (do 31 lipca bezpłatnie, od 1 sierpnia zgodnie z zasadami Strefy Płatnego Parkowania). Kolejną zmianą na odcinku ul. Bielskiej, od skrzyżowania z Synagogalną do ratusza, będzie wprowadzenie strefy zamieszkania, w której dopuszczalna prędkość to 20 km/h, piesi mogą natomiast poruszać się swobodnie po jezdni, a parkowanie pojazdu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Dodatkowo, skrzyżowanie ul. Bielskiej ze Staromiejską stanie się skrzyżowaniem dróg równorzędnych, w związku z czym nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu!

Stary Rynek (przy ratuszu) – likwidacji uległy miejsca parkingowe u zbiegu ul. Bielskiej i Zduńskiej, przeznaczone dla klientów i pracowników ratusza, którzy mogli zatrzymać tu pojazdy na czas do 15 minut. Pozostały za to jedynie dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Starówka (1)Zduńska – stanie się ulicą jednokierunkową! Ruch będzie odbywać się w kierunku od ratusza do skrzyżowania ul. Zduńskiej z Okrzei. Ponadto, wytyczono na niej miejsca do parkowania, a cała jej długość będzie objęta strefą zamieszkania.

Okrzei – ze względu na to, że ul. Zduńska będzie jednokierunkowa, nie będzie można wjechać w nią od strony skrzyżowania z ul. Okrzei (znak B-2 – zakaz wjazdu). Na ul. Okrzei pojawią się także zakazy skrętu w ul. Zduńską.

Starówka (2)Kwiatka – w ciągu ul. Kwiatka zostały umieszczone znaki pionowe regulujące sposób parkowania pojazdów. Nowością są specjalne miejsca do parkowania motocykli (są węższe niż standardowe dla samochodów). Nie można parkować na nich samochodów, a kierowcy, którzy będą to robić naraża się na mandat karny.

Starówka (4) Synagogalna – tutaj zmieni się kierunek jazdy! Ul. Synagogalna będzie ulicą jednokierunkową, jednak ruch będzie odbywać się inaczej niż obecnie – od placu 13 Straconych do ul. Bielskiej. Wzdłuż drogi wytyczono również miejsca do parkowania. Skrzyżowanie ul. Bielskiej z Synagogalną będzie skrzyżowaniem dróg równorzędnych, dlatego zmienią się zasady pierwszeństwa przejazdu!

Staromiejska – ulica pozostaje jednokierunkowa, tak jak wygląda to obecnie. Nowością są wyznaczone miejsca do parkowania (dotychczas obowiązywał zakaz postoju).

Jerozolimska – pozostanie dwukierunkowa na odcinku od ul. Kwiatka do skrzyżowania z Synagogalną i Pl. 13 Straconych. Natomiast w kierunku ul. Grodzkiej, będzie jednokierunkowa i objęta strefą zamieszkania.

Grodzka – pozostanie ulicą jednokierunkową objętą zakazem ruchu z wyłączeniem mieszkańców, służb oraz dostawców towarów do sklepów i lokali gastronomicznych.

Źródło i fot. UMP