Urokliwa ulica Ośnicka oddana do użytku przed terminem. To dopiero pierwszy etap, a będzie i drugi [FOTO]

Na osiedlu Wyszogrodzka dobiegła końca budowa ulicy Ośnickiej. To urokliwa osiedlowa ulica, która prowadzi do nadwiślańskiej skarpy. Do użytku została oddana miesiąc przed planowanym terminem.

– Budowa ulicy Ośnickiej kosztowała 2,1 mln zł. W ciągu ulicy powstała także nowa infrastruktura podziemna – kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem terenu – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski. Dodał, że to pierwszy etap inwestycji na tej ulicy. Jeszcze w tym roku ratusz przystąpi do projektowania kolejnych odcinków.

Wybudowana ulica to odcinek o długości 367 m i szerokości 6 m. Nawierzchnia jezdni oraz chodniki są wykonane z kostki betonowej. Po obu stronach jezdni powstały chodniki i wjazdy do posesji. Na ulicy zamontowano nowe słupy energetyczne i nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED.

Zakres drugiego etapu budowy ul. Ośnickiej będzie obejmował: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód opadowych, odprowadzeniem ścieków sanitarnych, odcinkami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ulicy Ośnickiej w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki wraz z sięgaczami. Drugi etap prac zaplanowano do realizacji jeszcze w tym roku.

Źródło i fot: UMP.